OSA A: Toivon kartoituskeskustelut

Tulostettu hymiö-kuvapohjia, joiden päälle on aseteltu sanakortteja. Hymiössä iloinen, surullinen ja neutraali. Sanakorteissa lukee iloisen hymiön päällä esimerkiksi musiikki ja sukulaiset.

Tältä sivulta löydät TOIVO-kartoituskeskustelujen tehtävät ja voit tulostaa niihin liittyvät kuvalliset kartoituspohjat.

TOIVO-toimintamallista ja sen muista osista löydät tietoa TOIVON etusivulta.

Miten kartoituskeskustelut toteutetaan?

Valitse alla olevasta Tehtävät-osiosta jokin kartoituskeskustelutehtävä. Kartoituskeskusteluun valitaan yksi kartoituspohja, jonka voit tulostaa tehtävän alta linkistä.

Lisäksi valitaan keskustelussa käytettävät sanakortit. Kaikki sanakortit löytyvät TOIVON etusivulta.

Kun asiakkaan elämää on kartoitettu kuvien ja sanojen kollaasiksi, sen pohjalta määritetään konkreettinen tavoite ja toimet siihen pääsemiseksi. Tavoite kirjataan B-osiosta valitulle tavoitepohjalle.

Tehtävät

1. Hymiöt – Miten tämä asia sujuu elämässäsi?

Soveltuvuus: Kaikki ikäryhmät alakoulusta alkaen.

Tehtäväkuvaus: Hymiöt ovat yksinkertaisin TOIVO-pohja. Ne sopivat asiakkaan elämän haasteiden ja vahvuuksien kartoittamiseen korttien avulla peruskeskustelussa. Kartoituksen jälkeen voitte hyödyntää tavoitteen asettelussa siihen tarkoitetuista pohjista sopivaa, kuten Tsemppitaulukkoa.

Ohje: Valitse sanakorteista sinulle tärkeimmät. Sijoita kortteja hymiöihin riippuen siitä, koetko kyseisen asian sujuvan elämässäsi hyvin, tavallisesti vai huonosti. Voit sijoittaa kortteja myös naamojen alle, ympärille tai väliin. Lopuksi suunnitellaan yhdessä elämääsi helpottavia keinoja.

Sovellus: Tapaamisen aluksi asiakas voi myös itse piirtää ja värittää hymiöitä. Aiheita voi laajentaa KESY- ja SYKE-korteilla.

Apukysymyksiä:

 • Miten tämä asia sujuu elämässäsi?
 • Miten pärjäät tämän asian kanssa?
 • Mikä on suhteesi tähän asiaan?

Tulosta kuvapohjat tästä:

Kolme keltaista hymiötä.

2. Elämäni puutarha – Mitkä ovat elämäsi voimavaroja, haasteita ja niihin liittyviä tavoitteita?

Soveltuvuus: Kaikki ikäryhmät alakoulusta alkaen.

Tehtäväkuvaus: Elämäni puutarha- pohjan avulla jäsennetään asiakkaan elämän kokonaisuutta ja siitä kumpuavia muutostarpeita ja tavoitteita.

Ohje: Laita pöydälle aurinko ja pilvi. Valitse korteista sinulle sopivat. Sijoita aurinkoon asioita, jotka koet myönteisinä ja pilveen sellaisia, jotka ovat hankalia. Voit sijoittaa kortteja myös niiden välille. Kun olet sijoittanut kortit, lisää pöydälle puun kuva. Sijoita puuhun aikaisemmin aurinkoon ja pilveen sijoittamistasi korteista sinulle tärkeimmät. Laita latvaan ne asiat, joihin toivot muutosta ja juurille ne, jotka ovat voimavarojasi. Kirjoita lopuksi puun runkoon tavoite tai muutostoive ja sen edistämiseksi suunnitellut toimet.

Ensin kartoitus pilvi- ja aurinkokuvapohjien avulla: Miten tämä asia sujuu elämässäsi? Miten pärjäät tämän asian kanssa? Mikä on suhteesi tähän asiaan?

Sitten tavoitteiden asettelu puu-kuvapohjan avulla: Kirjoita tai aseta ne kortit latvukseen, mitä aurinkoon tulleista asioista haluat muuttaa. Sijoita juuriin ne, mitä haluat säilyttää ja vahvistaa voimavarana. Keskustelkaa, mitä voisi tehdä vahvistamisen ja muutoksen edistämiseksi.

Tulosta kuvapohjat tästä:

Aurinko, puu ja pilvi.

3. Vastinparit – Miten koet tämän asian elämässäsi?

Soveltuvuus: Kaikki ikäryhmät alakoulusta alkaen.

Tehtäväkuvaus: Vastinparit toimivat vaihtoehtoisena pohjana Hymiö-pohjalle. Tällä pohjalla kokemusten ääripäät on nimetty, ja asiakas sijoittaa kortteja niiden välille.

Ohje: Tämä tehtävä sisältää vastinpareja, joista voit valita sinulle sopivimmat. Voit käyttää yhtä tai useita vastinpareja. Aseta kortit pöydälle tai muulle pohjalle noin 20 cm päähän toisistaan. Valitse sanakorteista ne, joita haluat käyttää. Sijoita kortteja lähemmäs aina sitä hymiötä, mikä sinusta tuntuu sopivammalta. Lopuksi valitse yksi asia, johon haluat vaikuttaa, ja mieti siihen sopiva tavoite. Esimerkiksi jos ”aistiherkkyys” -kortti on kuormituspäässä, tavoite voisi olla vaikkapa ”Pyydän mahdollisuutta käyttää tunnilla kuulokkeita tai työskennellä rauhallisessa tilassa”. Tavoitteen asettamisessa voi hyödyntää esimerkiksi Tukijoukot palapeli, Seuraava askel tai Tsemppitaulukko -pohjaa.

Sovellus: Kiinnitä vastinparit-kortit A3-paperille ja pyydä asiakasta kirjoittamaan paperille myös omia sanoja, jos korteista ei löydy kaikkia tarvittavia. Keskustelkaa esille nousevista asioista.

Vastinparit-kortit:

 • Oikein–Väärin
 • Tuntuu hyvältä–Tuntuu pahalta
 • Turvallinen–Turvaton
 • Rentouttaa–Ahdistaa
 • Voimauttaa–Kuormittaa
 • Pystyy–Ei pysty
 • Helppoa–Vaikeaa
Tulostettu Vastinpari-kuvapohjat "tuntuu hyvältä" ja "tuntuu pahalta". Ympärillä sanakortteja, joissa lukee esimerkiksi musiikki, oma rauha, puhuminen muiden kanssa, tunteiden vaihtelu ja hälinä.
Esimerkki vastinparikorttien käytöstä sanakorttien kanssa. Sanakorteista on valittu käytettäviksi violetit kuormitus- ja voimavara -kortit.

Tulosta kuvapohjat tästä:

Iloinen ja surullinen piirrosnaama.

4. Voimareppu – Mitkä ovat voimavarojasi nyt, minkä toivoisit muuttuvan voimavaraksi?

Soveltuvuus: Lapset.

Tehtäväkuvaus: Asiakas jäsentää tämänhetkisiä vahvuuksia ja voimavaroja elämässään sekä suunnittelee, miten voisi tavoittaa toiveissa olevia voimavaroja.

Vastaava ”Resurssireppu” löytyy kirjasta Wenström, S. (2022). Kaikilla vahvuuksilla. Opas Laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ohje: Laita Voimareppu-pohja ja yksi korttiryhmä pöydälle. Sijoita repun sisälle niitä kortteja, jotka ovat vahvuuksiasi ja jotka tuovat iloa ja lisäävät hyvinvointia. Sijoita repun ulkopuolelle asioita, joiden toivoisit olevan repussa. Keksitkö, miten niitä voisi saada reppuun? Kirjoita Voimareppupohjalle, Tsemppitaulukkoon tai Seuraava askel- pohjalle keinoja sinulle tärkeiden vahvuuksien ja voimavarojen edistämiseksi.

Lisämateriaali: Tästä voit ladata Lapin yliopiston VAHTO-hankkeessa tuotetut vahvuuskortit, jotka on tarkoitettu ohjauksen tueksi ja työkaluksi.

Tulosta kuvapohja tästä:

Piirretty vihreä reppu.

5. Vireystilamittari – Miten pääset sopivaan vireystilaan?

Soveltuvuus: Lapset ja nuoret.

Tehtäväkuvaus: Havainnollistetaan asiakkaalle vireystilaa ja sen säätelyä lämpömittarin avulla. Kirjoitetaan mittariin, mitä sen eri osissa tapahtuu ja miten voi päästä sopivaan vireystilaan. 

Ohje: Tutkitaan mittarin avulla sinun vireystilaasi. Oman vireystilan tunnistamista ja säätelyä voi oppia.

Sininen osa. Pakkasen puolella oleva sininen osa kuvaa alivireyttä. Silloin olo tuntuu väsyneeltä, tekee mieli vetäytyä omiin oloihin, mikään ei innosta, ei jaksa. Oppiminen ja keskittyminen on tässä tilassa vaikeaa, koska aivot eivät jaksa työskennellä ja kaikki tuntuu vaivalloiselta.

Punainen osa. Punainen osa mittarissa kuvastaa ylivireistä oloa. Tässä tilassa meno saattaa äityä hurjaksi ja vauhtia riittää. Aivot ja usein tunteetkin käyvät ylikierroksilla ja saattaa ahdistaa. Tässä olotilassa on vaikea oppia uutta, koska kiire ja vauhti vaikeuttavat keskittymistä.

Vihreä osa. Mittarin keskivaiheilla vireystila on sopiva. Tässä tilassa on leppoisa olo, oppiminen ja keskittyminen onnistuu, tunteiden säätely on helpompaa.

Kirjoita mittarin eri kohtiin, mitä erilaisissa vireystiloissa tapahtuu sinulle sekä miten voit päästä sopivaan vireystilaan.

 • Tunnustele oloasi, miltä se tuntuu juuri nyt? Näytä mittarista!
 • Mitä huomaat itsessäsi silloin kun olet ylivireä? Mitä silloin kun olet alivireä? Sopivasti vireä?
 • Mitkä arjen asiat vaikuttavat sinuun vireystilaa nostavasti? Mitkä vireystilaa laskevasti?
 • Jos olosi on alivireinen, mikä voisi auttaa? Pidemmät yöunet, taukojumppa tai välipala? Jos olosi on ylivireinen, mikä voisi rauhoittaa? Musiikki, väritystehtävä tai painopeitto? Voitko purkaa ylimääräistä energiaa fyysiseen toimintaan?

Sovellus: Voit liimata mittarin kartongille ja pujottaa elohopeaksi narun. Liitä siihen vielä helmi, niin lapsi voi helposti osoittaa sillä missä vireystilassa mennään tänään!

Tulostettu Vireysmittari kuvapohja, johon on kirjoitettu tekstiä. Esimerkiksi punaiselle mittariin on kirjoitettu levoton olo ja en pysty pysähtymään, punnerran 10 kertaa ja rentoutan kehoa venyttelemällä. Alivireys-kohtaan on kirjoitettu väsyttää ja en jaksa, ja syön aamupalan ja välipalan ja käyn välillä ulkona liikkumassa.
Esimerkki Vireysmittari-tehtävän käytöstä.

Tulosta kuvapohja tästä:

Mittari, joka näyttää lämmintä, kylmää ja neutraalia eri väreinä.

 

TOIVON etusivu

OSA B: Tavoitetehtävät

OSA C: Jatkokeskustelut

Miten käytän TOIVO-materiaaleja