Ammatit tutuiksi yläkoululaisille

28.12.2018

Työelämän monet polut ja erilaiset taidot on Nuori Yrittäjyys ry:n ja Vanhempainliiton yhteinen kampanja.

Työelämän monet polut ja erilaiset taidot – Ammatit tutuiksi yläkoululaisille on 8.-9. luokkalaisille suunnattu ammatinvalintaa tukeva kampanja. Sen yksinkertainen ajatus on kertoa nuorille erilaisista ammateista, työelämäpoluista ja työarjesta. Kampanja järjestetään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarkoituksena on, että vanhemmat voivat esitellä ammattejaan nuorille.

Kun koulu loppuu -tutkimuksen (2017) mukaan 90 % nuorista tuntee epävarmuutta ammatinvalinnasta. Työelämätietoa kaivataan erityisesti 8. luokan aikana. Koulutus ja tieto työstä vahvistaa nuoren oman polun löytymistä.

Kampanja on tarkoitus järjestää yhdessä vanhempainyhdistyksen ja koulun kanssa. Vanhemmat ja lähisukulaiset ovat nuorten tärkeimmät opintovalintojen vaikuttajia ja siksi on tärkeää, että vanhemmat ovat kertomassa nuorille ammateistaan. Kampanjaa varten on tuotettu valmis aineisto suunnittelun, markkinoinnin ja toteutuksen tueksi. Aineisto pitää sisällään mm. julisteen, suunnitelmapohjia ja PowerPoint-pohjan.

 

Lyhyesti

Kampanjan voi järjestää joko puolipäiväisenä (parin tuntia) tai kokopäiväisenä toteutuksena. Vanhempainyhdistys voi toimia järjestäjänä yhdessä koulun kanssa. Ajankohta kampanjalle on vapaa, mutta tapahtuma kannattaa aikatauluttaa koulun suunnitelmiin ajoissa. Vanhempien rekrytointi on hyvä aloittaa esimerkiksi syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

Nuorilta voi kysyä heitä eniten kiinnostavia ammatteja. Jos vanhempien joukosta ei löydy nuorten esittämiä ammattilaisia, voi vanhempainyhdistys tiedustella kyseisiä ammattilaisia suoraan yrityksiltä, yhdistyksiltä tai viranomaisilta.

Yhden ammatin esittely kestää yleensä 20 minuuttia. Lisäksi on hyvä jättää aikaa kysymyksille. Tarkoitus on kertoa nuorille arkisesti työstä, omasta urapolustaan ja arjesta työssä. Esittelyn tukena voi olla diaesitys, video työpaikalta tai työinstrumentteja. Jos halutaan, voidaan jonkin ammatin kohdalla toteuttaa myös työpaja, jolloin tapahtumaan on hyvä varata reilummin aikaa.

 

Ammatin esittely vapaamuotoisesti

Tarkoituksena on esitellä ammatit hyvin arkisesti kertomalla muun muassa:

  • minkälaista työ on käytännössä?
  • minkälaisia taitoja siinä vaaditaan?
  • miten alalle opiskellaan?
  • miten itse on päätynyt alalle?
pieni kokkipoika maistaa keittoa

Toimi näin

 

  • sopikaa rehtorin, opinto-ohjaajan ja opettajien kanssa toteutuksesta (pvm) ja laatikaa yhteinen ohjeistus
  • laatikaa aikataulusuunnitelma
  • kutsukaa henkilöt, jotka kertovat työelämästään ja -polustaan
  • toteuttakaa suunnitelma
  • arvioikaa toteutus ja kerätkää palaute

Vanhemmpainliitosta voi aina pyytää apua ja neuvoja kampanjan toteutukseen. Myös kampanjamateriaali auttaa teitä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjeet sisältävät kampanjakuvauksen, ohjeet vanhempaintoimijoille ja opettajille sekä aikataulupohjat.

Kampanjaohjeet

Kampanjan esittelydiat vanhempainiltaan ja esityspohja ammatin esittelijöille.

Esittely- ja pohjadiat

Markkinointijuliste

Kysy lisää kampanjasta ja kampanjan perehdytyksestä

Valtteri Tervala

Kysy lisää!

Valtteri Tervala

Järjestötoiminnan asiantuntija / Consultant for NGO and development

+358 44 755 1374

valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi

Näin tuet nuorta tulevaisuuden valinnoissa

Katso myös Näin tuet nuorta tulevaisuuden valinnoissa -video. Lisää tietoa voit lukea myös Kun koulu loppuu -sivustolta. Videon on tuottanut Talous ja nuoret TAT.

Jaa artikkeli