Perheystävällinen työpaikka

Perheystävälliset käytännöt ja asenne työpaikalla tarjoavat työntekijöille joustoa työn ja perhearjen yhteensovittamisessa. Jouston myötä työntekijän huoli perheen hyvinvoinnista vähenee ja keskittyminen työhön paranee. Yhteinen arki sujuu, kun työ joustaa.

Perheystävällisestä työkulttuurista hyötyvät organisaatiossa kaikki, ennen kaikkea lapsi, jolle vanhemman läsnäolo vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta on turvallisen kasvun kannalta tärkeää. Joustavat työajat, etätyömahdollisuus tai muut työaikaratkaisut mahdollistavat vanhemman läsnäolon esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastaa, tai aloittaa uuden arjen päiväkodissa ja koulussa. Joustoa voidaan tarvita myös muissa perhetilanteissa, esimerkiksi kun työntekijä toimii omaishoitajana jo aikuiselle perheenjäsenelle.

perheystävällinen työpaikka tunnus

Vanhempainliitto on perheystävällinen työpaikka

Vanhempainliitossa on jo pitkään kehitetty perheystävällistä työkulttuuria ja liiton paikallinen sopimus sisältää lukuisia perheystävällisiä kirjauksia. Tunnustukseksi kehittämistyöstään liitto sai vuonna 2017 Perheystävällinen työpaikka -sertifikaatin ensimmäisten joukossa. Alta löydät Vanhempainliiton kymmenen keskeisintä perheystävällisistä käytäntöä.

Suomen Vanhempainliiton perheystävällisiä käytänteitä:

 1. Työntekijän aloittaessa liitossa töissä, hänelle myönnetään palkallinen kesäloma (enintään 4 viikkoa).
 2. Työntekijällä on oikeus ja työnantajan tulee kannustaa työntekijää hoitamaan alle 13-vuotiaat tai vammaiset lapset kotona lapsen sairastuessaan äkillisesti (lainsäädännössä alle 10-vuotiaat).
 3. Työterveyshuollossa käynnit lasketaan työajaksi.
 4. Työpäivän aikana tapahtuvat vanhempainkeskustelut päiväkerhoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään työajalla. Työntekijällä on oikeus osallistua työpäivän aikana myös laajaan perhekohtaiseen terveystarkastukseen.
 5. Työntekijällä on mahdollisuus ilman ansionmenetystä tehdä kaksi viikkoa 4 tunnin työpäivää etänä (20 tuntia / viikko) lapsen aloittaessa koulun, eli perusopetuksen 1. luokan. Lapsen siirtyessä yläkouluun työntekijällä on vastaava oikeus kolmen työpäivän ajan ja lapsen siirtyessä toiselle asteelle yhden työpäivän ajan.
 6. Kiirastorstai on ylimääräinen palkallinen vapaapäivä.
 7. Työntekijöillä on vapaa etätyömahdollisuus. Etätyöstä tehdään etätyösopimus. Kerran viikossa pidetään toimistopalaveri, johon osallistutaan kasvokkain.
 8. Työntekijälle (isovanhemmalle) myönnetään palkallinen vapaapäivä lapsenlapsen syntyessä.
 9. Vanhempainliitossa on käytössä liukuva työaika. Liukumaa voi hyödyntää arkipäivisin klo 7-
  20.00.
 10. Oman lapsen tai nuoren puheluun vastataan aina.