Koulukielen sanasto

20.9.2018

Koulukielen sanaston tarkoituksena on avata koululainsäädännön ja opetushallinnon termejä ja niiden merkitystä, ja näin osaltaan lisätä perheiden, koulun, kunnan ja opetushallinnon yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta kouluissa ja kunnan koulutuspalvelujen kehittämisessä. Toivomme, että sanasto rohkaisee kaikkia kasvattajia ja kuntalaisia keskustelemaan ja vaikuttamaan koulussa ja kunnassa.

Lataa koulukielen sanasto