Opas kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toimijoille

Vanhempien kokemusperäinen ja arkilähtöinen tieto kannattaa hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena. Kuntakohtainen vanhempaintoiminta tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Se luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa vanhempien verkostoitumista ja yhdessä toimimista.

Tähän oppaaseen on koottu kattavasti tietoa kuntakohtaisen vanhempainyhdistystoimijoiden tueksi. Opasta voivat hyödyntää myös kunnat kehittäessään vanhempien ja perheiden osallisuutta päätöksenteossa. Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset koordinoivat eri kouluissa ja päiväkodeissa toimivien vanhempainyhdistysten toimintaa omalla alueellaan. Yhdistykset vaikuttavat toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kuntatasolla, sekä edistävät vanhempien ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta kotipaikkakunnallaan.

Opas on päivitetty 12.5.2022 ja se on saatavilla vain sähköisenä julkaisuna.

Lataa opas tästä (pdf)