Kokemusasiantuntijoiden tarinoista tukea kodin ja koulun arkeen

Adhd- ja Asperger -piirteiset aikuiset kertovat näillä videoilla kokemuksistaan elämänkaarensa kasvatusyhteisöissä lapsuudesta aikuisuuteen, päiväkodista aina toisen asteen opintoihin ja parisuhteeseen. Myös mahdolliset psykiatriset oheissairaudet ja niiden mukanaan tuomat haasteet tulevat esille.

”Pysähdy näiden tarinoiden äärelle hetkeksi. Näet, koet ja saat itsellesi enemmän kuin uskotkaan.”

Tärkeintä on jokaisen lapsen kohtaaminen, aito läsnäolo, halu auttaa oikeasti. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, pysähtyminen ja asettuminen vierelle, joka ikinen päivä, jokaiselle lapselle.

Turvallinen ympäristö lapselle ja nuorelle luodaan kodin ja koulun yhteisessä sylissä – mahdollisuus kasvaa, oppia, kehittyä, ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ollen kyseessä, myös kuntoutua.

Videosarjassa esiintyy kaikkiaan kuusi kokemusasiantuntijaa. Videot jaetaan Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla ja Youtube-kanavalla sitä mukaa, kun ne valmistuvat vuoden 2021 aikana. Videoissa on suomenkielinen tekstitys.

Yksitoista diagnoosia ja hyvä elämä?

Mitä tarkoittaa, kun jo nuorella iällä saa useita neuropsykiatrisia ja psykiatrisia diagnooseja? Miten johtavat polut diagnoosin saamiseen ja erilaisiin arkea helpottaviin lääkityksiin? Millaisia haasteita elämään ja kasvamiseen tuo moninainen erityispiirteiden vyyhti ja toisaalta, mitä hyvää nämä erityispiirteet tuovat mukanaan?

Haastateltavana kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Muistoja kasvatusyhteisöistä ja opinpolulta

Kasvuun ja kasvatusyhteisöissä pärjäämiseen Adhd- ja Asperger-piirteiden kanssa sisältyy monia haasteita. Opinpolku päiväkodista peruskouluun ja siitä eteenpäin ei aina ole ruusuilla tanssimista. Kokemusasiantuntijoiden elämäntarinoista voimme ottaa oppia ja kohdata vastaisuudessa paremmin näitä lapsia ja nuoria. Kasvatusyhteisöistä löytyy myös paljon hyviä, voimaannuttavia ja toivoa antavia kokemuksia ja kohtaamisia. Ne kannattelevat usein vahvoina läpi elämän.

Haastateltavana kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Ihmissuhteet, vuorovaikutus, kiusaaminen
– ja hyvän elämän piirteet

Asperger- tai Adhd-piirteisen ihmisen kokemukset vuorovaikutuksesta, ihmissuhteista ja kiusaamisesta voivat olla hyvin erilaisia kuin muulla väestöllä. Usein emme osaa edes ajatella, miten vaikkapa Asperger-piirteinen henkilö kokee nämä asiat. Yksilöllisen kertomuksen kautta saamme käsitystä siitä, miten esimerkiksi Asperger-piirteinen kokee häntä ympäröivän maailman, ja voimme olla avuksi. On myös tärkeää tietää, miten ja miksi ihminen kokee hyvät asiat elämässään hyvinä, uskoa ja toivoa antavina.

Haastateltavana kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

EKKO eli erityisen mielenkiinnon kohde

Erityisen mielenkiinnon kohde eli EKKO on parhaimmillaan voimaannuttava ja suurta tyydytystä sekä mielenrauhaa lisäävä asia Asperger-piirteiselle henkilölle. Ekko seuraa yleensä ihmistä koko hänen elämänsä ajan, varhaisesta lapsuudesta vanhuuteen saakka. Ekko tuottaa iloa ja onnellisuutta, joten siitä olisi kasvattajien hyvä olla tietoisia. Usein unohdamme, että erityiset piirteet tuottavat ihmiselle itselleen myös monia vahvuuksia. Tukea tarjoavien on hyvä tiedostaa nämä vahvuudet ja yrittää valjastaa ne henkilölle hyvää tuottavaksi voimaksi.

Haastateltavana kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Aistikokemusten erilaisuus

Asperger- ja Adhd-ihmisen aistikokemukset voivat olla hyvin erilaisia useimpiin muihin ihmisiin verrattuna. Aistien yli- ja/tai aliherkkyydet ja niiden kanssa erilaisissa ympäristöissä selviäminen ovat näille henkilöille arkipäivää. Aistit saattavat tuottaa sekä voimakasta tuskaa että äärimmäistä mielihyvää tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Kasvattajien on välttämätöntä tiedostaa, miten tämä lapsi tai nuori kokee maailmansa aistiensa tuottaman tiedon perusteella. Aistit sanelevat käyttäytymisemme. Aistikokemukset tiedostamalla voidaan välttyä ikäviltä väärinymmärryksiltä ja tarjota henkilölle keinoja selvitä aistikuormituksen tuottamasta stressistä.

Haastateltavana kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Diagnoosin saaminen aikuisiällä, lääkityksen merkitys

Millainen kokemus on saada Adhd-diagnoosi aikuisiällä? Mikä saa aikuisen ihmisen hakeutumaan tutkimuksiin ja mitä diagnoosin saaminen merkitsee ihmiselle itselleen tai hänen lähipiirilleen? Kuulemme Samin ajatuksia myös lääkitykseen ja sen tuomaan muutokseen liittyen. Onko lääkityksestä konkreettista hyötyä ja jos, niin mitä? 

Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Kiusatuksi tuleminen – keinoja arjessa auttamiseen

Kiusatuksi tuleminen jättää syviä haavoja, jotka arpeutuvat hitaasti, jos koskaan. Kiusaamisen jäljet seuraavat tunne-elämässä ja käytöksessä jopa koko elämän ajan. Miten Sami on kokenut, kohdannut ja käsitellyt kiusatuksi tulemiseen liittyvät kokemuksensa? Ihmisten väliset hyvät kohtaamiset luovat luottamusta ja antavat turvaa, myös erityisille lapsille ja nuorille. Aikuisten antamalla esimerkillä on valtava voima ja merkitys. Hyvät kohtaamiset, keskinäinen arvostus ja kunnioitus luovat tietä hyvälle itsetunnolle ja itsensä hyväksymiselle juuri sellaisena kuin on. Asenne on avainasemassa. 

Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Jaa artikkeli