Kokemusasiantuntijoiden tarinoista tukea kodin ja koulun arkeen

Adhd- ja Asperger -piirteiset aikuiset kertovat näillä videoilla kokemuksistaan elämänkaarensa kasvatusyhteisöissä lapsuudesta aikuisuuteen, päiväkodista aina toisen asteen opintoihin ja parisuhteeseen. Myös mahdolliset psykiatriset oheissairaudet ja niiden mukanaan tuomat haasteet tulevat esille.

”Pysähdy näiden tarinoiden äärelle hetkeksi. Näet, koet ja saat itsellesi enemmän kuin uskotkaan.”

Tärkeintä on jokaisen lapsen kohtaaminen, aito läsnäolo, halu auttaa oikeasti. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, pysähtyminen ja asettuminen vierelle, joka ikinen päivä, jokaiselle lapselle.

Turvallinen ympäristö lapselle ja nuorelle luodaan kodin ja koulun yhteisessä sylissä – mahdollisuus kasvaa, oppia, kehittyä, ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ollen kyseessä, myös kuntoutua.

Videosarjassa esiintyy kaikkiaan kuusi kokemusasiantuntijaa. Videot jaetaan Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla ja Youtube-kanavalla sitä mukaa, kun ne valmistuvat vuoden 2021 aikana. Videoissa on suomenkielinen tekstitys.

Yksitoista diagnoosia ja hyvä elämä?

Mitä tarkoittaa, kun jo nuorella iällä saa useita neuropsykiatrisia ja psykiatrisia diagnooseja? Miten johtavat polut diagnoosin saamiseen ja erilaisiin arkea helpottaviin lääkityksiin? Millaisia haasteita elämään ja kasvamiseen tuo moninainen erityispiirteiden vyyhti ja toisaalta, mitä hyvää nämä erityispiirteet tuovat mukanaan?

Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Muistoja kasvatusyhteisöistä ja opinpolulta

Kasvuun ja kasvatusyhteisöissä pärjäämiseen Adhd- ja Asperger-piirteiden kanssa sisältyy monia haasteita. Opinpolku päiväkodista peruskouluun ja siitä eteenpäin ei aina ole ruusuilla tanssimista. Kokemusasiantuntijoiden elämäntarinoista voimme ottaa oppia ja kohdata vastaisuudessa paremmin näitä lapsia ja nuoria. Kasvatusyhteisöistä löytyy myös paljon hyviä, voimaannuttavia ja toivoa antavia kokemuksia ja kohtaamisia. Ne kannattelevat usein vahvoina läpi elämän.

Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Ihmissuhteet, vuorovaikutus, kiusaaminen
– ja hyvän elämän piirteet

Asperger- tai Adhd-piirteisen ihmisen kokemukset vuorovaikutuksesta, ihmissuhteista ja kiusaamisesta voivat olla hyvin erilaisia kuin muulla väestöllä. Usein emme osaa edes ajatella, miten vaikkapa Asperger-piirteinen henkilö kokee nämä asiat. Yksilöllisen kertomuksen kautta saamme käsitystä siitä, miten esimerkiksi Asperger-piirteinen kokee häntä ympäröivän maailman, ja voimme olla avuksi. On myös tärkeää tietää, miten ja miksi ihminen kokee hyvät asiat elämässään hyvinä, uskoa ja toivoa antavina.

Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

EKKO eli erityisen mielenkiinnon kohde

Erityisen mielenkiinnon kohde eli EKKO on parhaimmillaan voimaannuttava ja suurta tyydytystä sekä mielenrauhaa lisäävä asia Asperger-piirteiselle henkilölle. Ekko seuraa yleensä ihmistä koko hänen elämänsä ajan, varhaisesta lapsuudesta vanhuuteen saakka. Ekko tuottaa iloa ja onnellisuutta, joten siitä olisi kasvattajien hyvä olla tietoisia. Usein unohdamme, että erityiset piirteet tuottavat ihmiselle itselleen myös monia vahvuuksia. Tukea tarjoavien on hyvä tiedostaa nämä vahvuudet ja yrittää valjastaa ne henkilölle hyvää tuottavaksi voimaksi.

Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Aistikokemusten erilaisuus

Asperger- ja Adhd-ihmisen aistikokemukset voivat olla hyvin erilaisia useimpiin muihin ihmisiin verrattuna. Aistien yli- ja/tai aliherkkyydet ja niiden kanssa erilaisissa ympäristöissä selviäminen ovat näille henkilöille arkipäivää. Aistit saattavat tuottaa sekä voimakasta tuskaa että äärimmäistä mielihyvää tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Kasvattajien on välttämätöntä tiedostaa, miten tämä lapsi tai nuori kokee maailmansa aistiensa tuottaman tiedon perusteella. Aistit sanelevat käyttäytymisemme. Aistikokemukset tiedostamalla voidaan välttyä ikäviltä väärinymmärryksiltä ja tarjota henkilölle keinoja selvitä aistikuormituksen tuottamasta stressistä.

Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Aslak Rantakokko haastattelee.

Diagnoosin saaminen aikuisiällä, lääkityksen merkitys

Millainen kokemus on saada Adhd-diagnoosi aikuisiällä? Mikä saa aikuisen ihmisen hakeutumaan tutkimuksiin ja mitä diagnoosin saaminen merkitsee ihmiselle itselleen tai hänen lähipiirilleen? Kuulemme Samin ajatuksia myös lääkitykseen ja sen tuomaan muutokseen liittyen. Onko lääkityksestä konkreettista hyötyä ja jos, niin mitä? 

Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Kiusatuksi tuleminen – keinoja arjessa auttamiseen

Kiusatuksi tuleminen jättää syviä haavoja, jotka arpeutuvat hitaasti, jos koskaan. Kiusaamisen jäljet seuraavat tunne-elämässä ja käytöksessä jopa koko elämän ajan. Miten Sami on kokenut, kohdannut ja käsitellyt kiusatuksi tulemiseen liittyvät kokemuksensa? Ihmisten väliset hyvät kohtaamiset luovat luottamusta ja antavat turvaa, myös erityisille lapsille ja nuorille. Aikuisten antamalla esimerkillä on valtava voima ja merkitys. Hyvät kohtaamiset, keskinäinen arvostus ja kunnioitus luovat tietä hyvälle itsetunnolle ja itsensä hyväksymiselle juuri sellaisena kuin on. Asenne on avainasemassa. 

Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Aistiyliherkkyydet

Aistien erilaisuus vaikuttaa Adhd-henkilön arkeen tavoilla, joita emme välttämättä osaa edes kuvitella. Häiriötä elämään voivat tuottaa erilaiset asiat auton käyntiäänestä talon ostamiseen. Perhe-elämä, lapset tai parisuhdekaan eivät aistiherkkyyksien aiheuttamilta konflikteilta ole suojassa. Sami kertoo havainnollisesti, miten henkilö itse voi oppia ymmärtämään ja sietämään aistien aiheuttamia sattumuksia elämässään. Ymmärtäminen on tärkeää paitsi perheen, mutta erityisesti yksilön oman jaksamisen kannalta.
Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Miten sinua olisi voitu koulutiellä tukea paremmin?

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tuen tarpeiden huomaaminen vaatii tietoa, taitoa ja ennen kaikkea avointa ja luottamuksellista kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä. Samin osalta kiusaamiselta suojeleminen olisi pelastanut monelta nuoruudessa ja aikuisiässä koetulta vastoinkäymiseltä. Videolla kuulemme myös esimerkkejä siirtymävaiheisiin ja vuorovaikutukseen liittyvästä problematiikasta.

Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

ADHD-piirteiden vaikutus parisuhteeseen

Yhteiselo ADHD-piirteisen kumppanin kanssa vaatii pitkää pinnaa, halua joustaa ja ymmärtää. Lisäksi tarvitaan paljon rakkautta, toteaa Sami. Parisuhteessa voidaan onnistua, jos ympäristö ja ihminen itse tietävät, mistä toisinaan erikoiselta vaikuttavassa käytöksessä on kyse. Lisäksi tarvitaan ennakointia, määrätietoista ja selkeää rajojen laittamista sekä molemmipuolista, sanoitettua arvostusta.
Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Mitä hyvää Adhd-piirteissäsi on?

Puhuessamme neuropsykiatrisista häiriöistä keskitymme usein siihen, mitä kaikkea huonoa niiden mukanaan tuomat erityispiirteet aiheuttavat. Teemme ”vikalistan”. Unohdamme helposti, että niin ADHD, kuten monet muutkin ”nepsy-diagnoosit” voidaan nähdä myös vahvuuksina tiettyjen erityispiirteidensä osalta. Näiden vahvojen osa-alueiden aktiivinen huomiointi ja tukeminen tuottaa hyvää haasteiden kanssa pärjäämiseen.
Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee.

Mikä on diagnoosisi?

Adhd-diagnoosiin päätyminen voi olla pitkä prosessi, joka kestää nopeimmillaankin useita kuukausia, yleensä yli vuoden. Diagnosointiprosessiin pääsemisessä auttaa asiantuntevan ammattilaisen näkemys ja kokemus, lausunto ja tietenkin lähete. Diagnosointia edeltävät usein henkilön itsensä ja hänen läheistensä omat havainnot ja kokemukset oireista. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää saada yksilöllistä tukea, vaikka diagnoosia ei vielä olisikaan asetettu. 

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.

 ADHD-piirteet koulussa?

Tomin kertomuksesta käy hyvin selville, miten yksilöllisiä Adhd-oireet ovat ja kuinka tärkeä osuus oireiden kanssa selviytymisessä on ihmisen omilla mielenkiinnon kohteilla. Mitä enemmän kiinnostusta johonkin aiheeseen on, sen vähäisemmiksi jäävät arkea haittaavat perusoireet. Myös koettu koulukiusaaminen ja sen jättämät jäljet voivat olla hyvin yksilöllisesti koettuja. Tomin luonne on mahdollistanut sen, että vaikka kiusaamiseen puuttuminen on ollut osin epäonnistunutta, on selvitty vähin vahingoin. Yksilöllisyyden huomiointi yhdessä myönteisen kohtaamisen kera vaikuttavat olennaisesti koulumenestykseen ja -motivaatioon.  

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.

Miten selviydyt aistien aiheuttamista haasteista?

Adhd-henkilön aistiherkkyydet ja niiden aiheuttamat haasteet voivat jäädä huomaamatta päiväkoti- ja kouluympäristössä. Aistien asettamista haasteista selviäminen vaatii nokkeluutta ja omien selviytymiskeinojen kehittelyä. Pienelle lapselle se on ongelma, koska hän ei tunnista haasteiden aiheuttajaa. Vanhemmille lapsille ja nuorille sen sijaan kehittyy taitoja selvitä aistipulmista. Virheellisten tulkintojen välttämiseksi aistiherkkyydet on tiedettävä, tunnistettava ja annettava mahdollisuus toimia toisin. Aistiherkkyydet tuovat aina lisästressiä elämään. 

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.

Kaverisuhteet

Ystävät ovat merkityksellisiä meille kaikille. Myös Adhd-henkilöille. Kaverisuhteen luonne sen sijaan voi olla hyvinkin erilainen verrattuna yleiseen käsitykseen. Tärkeintä ei ole, miten usein ja intensiivisesti tavataan, vaan että ylipäätään muistetaan olemassaolo. Joustoja ja ymmärrystä tarvitaan, lisäksi asennevapautta ja ennakkoluulottomuutta. Kykyä kohdata ihmisenä, ei diagnoosin  tai erityispiirteen kautta. Sekä siirtymävaiheita että ryhmässä toimimista voidaan oppia harjaannuksen kautta.  

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.

 ADHD, seurustelu ja parisuhde 

Seurustelu ja parisuhde ovat jokaiselle yhteisen elämän pelisääntöjen ja toisen ihmisen tilannekohtaisen käyttäytymisen opettelua. Usein samanhenkiset ihmiset viihtyvät yhdessä, näin usein myös Adhd-piirteiset henkilöt keskenään. Elämän haasteiden hyväksyminen vaatii paitsi hyvää huumorintajua, mutta myös oman itsensä hyväksymistä juuri sellaisena kuin on. Yksilöllisten erityispiirteiden hyväksyntä on onnistuneen parisuhteen perusta. 

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.

Opiskelu toisella asteella

Tom kertoo kokemuksiaan toisen asteen opinnoista. Varhaisen ongelmien tunnistamisen sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun merkitys on opinnoissa selviämisen ja valmistumisen kannalta olennaista. Jos henkilön oma motivaatio on hyvä, oppilaitoksen tulisi tehdä kaikki voitava opintojen sujumiseksi niiden päättämisen sijaan. Mahdollisten psykiatristen liitännäissairauksien aiheuttamat toimintakyvyn alenemat olisi tunnistettava. Päinvastoin kuin ajatellaan, henkilöllä itsellään on useimmiten selvä kuva tavoitteistaan ja tulevaisuudestaan. Sitä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän opintoja seurattaessa ja tuettaessa. 

Kokemusasiantuntijana Tom Sandell. Aslak Rantakokko haastattelee.