Rinnakkaiselosta yhteiseloon

27.12.2018

Melody Karvonen

1. Mitä monikulttuurisuus on?

Monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen muistuttaa, että eri kulttuuritaustaisten ihmisten yhteiselo edellyttää oppimista, luopumista ja rohkeutta.

2. Mitä on kulttuurisensitiivisyys?

Stereotyyppinen ajattelu, ennakkoluulot ja pelko ovat usein esteinä erilaisten ihmisten kohtaamiselle, muistuttaa Melody Karvonen. Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen edellyttää herkkyyttä ja tietoisuutta.

3. Psyykkinen kotoutuminen

Uuteen kulttuuriympäristöön asettuminen voi viedä vuosia, etenkin jos henkilön taustalla on traumaattisia kokemuksia ja menetyksiä. Kuinka voisimme paremmin ymmärtää ja auttaa maahanmuuttajaa sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja selviytymään?

4. Kohtaaminen

Kuinka voin kohdata toisen kulttuurin edustajan, jos kielimuuri tai lukutaidottomuus ovat kommunikoinnin esteenä?

 

Rinnakkaiselosta yhteiseloon

Katso video