Tervetuloa yläkouluun, myös vanhemmat!

22.8.2018

Julkaisimme elokuussa 2018 uuden oppaan seiskaluokkalaisten vanhemmille.Yläkouluun siirtyvä lapsi saattaa torjua vanhemman läsnäoloa ja esimerkiksi kieltää vanhempaa vierailemasta koululla. Myös koulun henkilökunta saattaa kannustaa vanhempia siirtymään taka-alalle ja tekemään tilaa lapsen itsenäiselle työlle. Itsenäistyminen ja etäisyyden ottaminen kuuluvat lapsen kasvuun, mutta eivät tarkoita, etteikö lapsi edelleen tarvitsisi vahvasti kodin tukea, päinvastoin.

Alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa lapsi kohtaa monta uutta asiaa: opettajat, kaveripiiri, oppiaineet ja usein koko ympäristö muuttuu samaan aikaan, kun lapsen omassa henkisessä ja fyysisessä kasvussa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Siksi on edelleen tärkeää, että vanhempi on läsnä, kannustaa ja on kiinnostunut siitä mitä lapselle kuuluu, kotona ja koulussa.

Toimiva ja luottamukseen perustuva yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää myös yläkoulussa. Kun koulun arki ja toimintatavat ovat vanhemmille tuttuja, keskustelu kouluarjesta niin koulun henkilökunnan kuin lapsen itsensä kanssa on helpompaa. Kodin ja koulun yhteistyö tarjoaa tukea myös vanhemmuuteen.

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola toivovat, että opas päätyy yläkoulua koskevissa vanhempainilloissa huoltajien käsiin, ja että kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä ja toimintatavoista keskustellaan niin, että vanhemmat tuntevat olevansa tervetulleita kouluun nuorten kasvua ja oppimista tukemaan.

 

Tervetuloa yläkouluun! -opas

Ruotsinkielisen oppaan löydät täältä – Välkommen till höstadiet.

Lisätietoja:

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto, 040 553 0981
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola, 050 336 2016

www.vanhempainliitto.fi
www.hemochskola.fi