Tasa-arvon viestikapula päätyi puolueille

14.2.1019

Keväästä 2016 kiertänyt tasa-arvon viestikapula luovutetaan tänään iltapäivällä eduskuntapuolueille. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n liikkeelle laittama viestikapula kiersi yhdeksän järjestön ja yrityksen kautta, joista viimeisin oli Suomen Vanhempainliitto.

Viestin ideana oli herättää keskustelua keinoista, joilla voidaan turvata maamme koulutuksellinen tasa-arvo. Moniäänisyyttä ja erilaisia tasa-arvon näkökulmia yhdistänyt ketju kulki kohti kevään 2019 eduskuntavaaleja. Haasteeseen liittyivät kunkin yhteisön omat tasa-arvoa edistäneet tapahtumat, kampanjat ja julkaisut.

Koulutukselle vaaditaan kansallista tasa-arvo-ohjelmaa

Tasa-arvokapulan kierrättämisen taustalla oli huoli koulutuksen tasa-arvon rapautumisesta, joka on ilmennyt esimerkiksi oppimistulosten erojen kasvamisena eri alueiden ja ihmisryhmien välillä.

Seuraavan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta koulutus myös tulevaisuudessa vahvistaa tasa-arvoa ja yksilöiden yhdenvertaisuutta.

Haasteeseen osallistuneet yhteisöt jättivät puolueiden edustajille kaikkiaan kahdeksan koulutuksellisen tasa-arvon teesiä, joita ne esittävät osaksi uutta hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa pitää määritellä ne toimet, joilla koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan ja miten niiden rahoitus turvataan.

– Seuraavan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta koulutus myös tulevaisuudessa vahvistaa tasa-arvoa ja yksilöiden yhdenvertaisuutta. Siksi esitämme, että tuleva hallitus laatii kansallisen ohjelman koulutuksen tasa-arvon edistämiseksi ja lähtee toteuttamaan sitä määrätietoisesti yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, järjestöt vaativat.

Koulutuksen kansallisessa tasa-arvo-ohjelmassa pitää turvata muun muassa alueellinen tasa-arvo ja koulutuksen saavutettavuus eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Päiväkotien ja oppilaitosten on oltava turvallisia paikkoja, joissa ei ole pelkoa kiusaamisesta tai häirinnästä. Jokaisen pitää voida kouluttautua riippumatta ihonväristä, kielestä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Niin ikään oppimisvaikeudet on tunnistettava, jotta yhdenkään oppijan potentiaali ei jää käyttämättä. Lisäksi on huolehdittava opetus- ja kasvatustyön vetovoimaisuudesta, jotta jatkossakin jokainen oppija saa maailman parasta opetusta. Myös koulutuksen maksuttomuus on turvattava.

Tasa-arvon viestikapulaa olivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lisäksi viemässä eteenpäin Suomen Kuntaliitto, Seta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Moniheli, Stadin osaamiskeskus, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Securitas, Erilaisten oppijoiden liitto ja Suomen Vanhempainliitto. Viestikapula ja yhteiset teesit luovutetaan puolueiden edustajille tänään OAJ:n tasa-arvoseminaarissa Helsingissä.

Tutustu koulutuksen tasa-arvon teeseihin.

Yhteyshenkilö:

koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen, OAJ, puh. 050 404 1810