Koulukeskustelu tarvitsee toivoa

Tiedote 16.8.2019, Suomen Vanhempainliitto

Koulukeskustelua värittävät jälleen synkät uutiset: opettajien kokema voimattomuus ja kuormitus, vanhempien tyytymättömyys ja huoli, kouluväkivalta. Teemoista on tärkeä puhua, mutta keskustelun sävyn ja keskustelijoiden asenteiden on Vanhempainliiton mielestä muututtava, mikäli lasten turvallista ja hyvää kouluarkea halutaan aidosti tukea ja kehittää.

Liitto muistuttaa, että syyllistämällä eri osapuolia kouluihin liittyvistä epäkohdista emme edisty, päinvastoin. Negatiivinen puhe myös vääristää todellisuutta. Vaikka monet vanhempien huolet kouluun liittyen ovat todellisia, kouluissa, opetuksessa sekä vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä tapahtuu paljon hyvää.

Vanhempainliitto on saanut huolestuneita yhteydenottoja myös koulukeskustelua seuranneilta vanhemmilta. Vanhemmat kokevat, että heidät liian yksipuolisesti leimataan väkivaltaisiksi häiriköiksi.

”Huoltajia mustamaalaava uutisointi vain syventää ja tulehduttaa entisestään, ja on epäreilua ja loukkaavaa niitä huoltajia kohtaan, jotka ovat joutuneet esimerkiksi taistelemaan kiusatun lapsensa puolesta”, kirjoittaa eräs vanhempi.

Vanhempainliitto vetoaa kaikkiin osapuoliin ja toivoo rakentavampaa otetta koulukeskusteluun. Puutteet ja ongelmakohdat on nähtävä, ja niihin on tartuttava. Ratkaisuja tulee kuitenkin etsiä yhteistyössä, lapsen etu edellä. Ensikädessä toimivasta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on vastuussa koulu ja koulun johto.

Hyvä yhteistyö perustuu luottamukseen ja arvostukseen, ei arvosteluun ja julkiseen mollaamiseen.

– Aikuisten välinen nokittelu ja huolipuhe eivät tue lapsen kasvua ja oppimista eivätkä lisää koulun tai opettajan työn arvostusta. Negatiivisuus syö pohjan aidolta kehittämistyöltä. Hyvä yhteistyö perustuu luottamukseen ja arvostukseen, ei arvosteluun ja julkiseen mollaamiseen, sanoo Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Myös medialla on merkittävä rooli suomalaisen koulun arvostuksessa. Negatiiviset koulukertomukset myyvät hyviä uutisia paremmin, mutta antavat koulusta yksipuolisen ja väärän kuvan. Myönteisten ja kannustavien teemojen, joita kouluissa on paljon, kuuluisi päästä tasapuolisesti esille uutisoinnissa.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes
+358 40 553 0981
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi
www.vanhempainliitto.fi