Vuoden isä palkinto myönnettiin tänä vuonna kolmelle isälle

5.11.2019

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä vuoden isät Jukka Lagerblom, Petri Jaakola ja Hermanni Hyytiälä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen luovutti palkinnon Hermanni Hyytiälälle, Petri Jaakolalle ja Jukka Lagerblomille.

Tänä vuonna palkittujen valintaan vaikuttaneena teemana on työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Palkitut isät ovat pitäneet perhevapaita tai muulla tavoin osoittaneet keinoja yhdistää työ ja perhe-elämä. Palkitsemiskriteereissä nostettiin esille myös turvallinen isyys vaikeissa elämäntilanteissa.

”Perheystävällisyyden lisääminen on yksi tämän hallituksen tärkeistä päämääristä.”

Palokkalainen Hermanni Hyytiälä on yhdistänyt yksinhuoltajuuden ja työelämän muun muassa tekemällä etätöitä ja pitämällä sapattivapaita. Hän on kyennyt turvaamaan perheensä tulevaisuuden ja antamaan lapsilleen turvallisen kasvuympäristön perhettä kohdanneissa kriiseissä. Hyytiälä on aktiivisesti etsinyt apua ja ratkaisuja yksinhuoltajanperheen arjen pyörittämiseen ja ottanut vastaan tarjottua apua. Hän on ollut mukana kehittämässä lapsiystävällisempiä ja parempia palveluita muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön peruskoulufoorumissa.
Hermannilla on 7-, 9-, 11- ja 14-vuotiaat lapset.

Vantaalla asuva Petri Jaakola on pystynyt antamaan lapsilleen turvallisen lapsuuden vaikeissa olosuhteissa. Hän on rakentanut turvallisen isän mallin ilman oman isän mallia. Jaakola on konkreettisesti ollut tukemassa muita vastaavassa tilanteessa olevia miehiä Suomen Uusperheiden Liiton kokemusasiantuntijana ja vertaistukiohjaajana. Jaakola työskentelee opettajana ammattikoulussa ja on opetustyönsä ohella ollut tukena ja turvallisen aikuisen mallina myös monille perheen ulkopuolisille nuorille, kun he ovat tarvinneet aikuista keskustelukumppania.
Petrin lapset ovat iältää 18, 17, 16, 5 ja 3.

Helsinkiläinen Jukka Lagerblom toimii Miessakit ry:n vapaaehtoisena, ja on siellä toiminut esimerkkinä niin sanotusta tavallisesta isästä, joka on läsnä lastensa arjessa. Lagerblomin tarina isyydestä on helposti samaistuttava: hän myöntää avoimesti myös virheensä ja puutteensa. Hän tukee esimerkillään miesten isyyttä ja hyvinvointia. Lagerblom on myös käyttänyt perhevapaita.
Jukalla on viisi 6-2+ vuotiasta lasta.

Palkitsemistilaisuudessa pitämässään puheessaan sosiaali- ja terveysministeri peräänkuulutti isien perhevapaiden tukemista ja lasten oikeutta turvalliseen aikuiseen: ”Perheystävällisyyden lisääminen on yksi tämän hallituksen tärkeistä päämääristä ja isän perhevapaiden tukeminen nähdään investointina tulevaisuuteen lapsen, perheen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.”

”Jokainen perhe ja perhemuoto on yhtä arvokas. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen aikuiseen ja myös erityinen oikeus suojeluun.”

”Lapsi- ja perheystävällisyys merkitsee myös panostuksia lapsiperheiden palveluihin ja perheiden hyvinvointiin. Jokainen perhe ja perhemuoto on yhtä arvokas. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen aikuiseen ja myös erityinen oikeus suojeluun.”

”Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa nostaa isän roolia esiin perhepolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vuoden Isä -palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota isän merkitykseen ja rooliin vanhempana ja perheenjäsenenä. Palkinnolla haluamme vaikuttaa yleiseen ajattelutapaan niin, että se muuttuisi isämyönteisemmäksi ja tukisi isien nykyistä aktiivisempaa ja laajempaa osallistumista perheen ja lasten arkeen,” totesi ministeri Pekonen.

Vuoden Isä -palkinto

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on lisännyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnon tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa. Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto myönnettiin vuonna 2006.

Vuoden Isä -palkinnon jakamisen valmistelu on tehty Väestöliiton johdolla.

Lisätietoja sekä haastattelu- ja kuvapyynnöt: Sosiaali- ja terveysministeriö/Vuoden isät