Historian ensimmäinen Päiväkotibarometri julkaistaan Educassa

Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan yhteistyössä tekemään Päiväkotibarometri-kyselyyn vastasi 9932 varhaiskasvatuksessa olevan, alle esiopetusikäisten lapsen vanhempaa.

Päiväkotibarometrillä haluttiin luoda käsitys sii­tä, millaisia ajatuksia vanhemmilla on varhaiskasva­tuksesta: miten tyytyväisiä he siihen ovat, miten hyvin he tuntevat varhaiskasvatussuunnitelman, miten yh­teistyö päiväkodin ja kodin välillä toimii, miten van­hemmat osallistuvat päiväkodin toimintaan ja millai­sia vanhemmuuteen liittyviä iloja ja huolia heillä on.

Päiväkotibarometrin tulokset julkaistaan 25.1.2020.

Aiheesta keskustellaan paneelissa Helsingin messukeskuksessa Educa 2020 tapahtumassa, Tahto-lavalla lauantaina 25.1. klo 12.15. Keskustelussa ovat mukana mm. lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta, organisaatiovalmentaja Tomi Lamppula, kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson sekä Birgitta Åberg Espoon kaupungilta.

Vastuullisten aikuisten baari – dialogia, ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä

Suomen Vanhempainliitossa tehtävämme on vahvistaa vastuullista, myönteistä ja yhdenvertaista keskustelua sekä tuloksellista yhteistyötä kodin ja koulun / päiväkodin välillä. Osastollamme 6H80 tarjoilemme terveellisten välipalojen kyytipoikana ideoita hyvän yhteistyön kehittämiseen ”Vastuullisten aikuisten baarissa”. Keskinäistä ymmärrystä etsimme myös Educa 2020 ohjelmasisällössä erätaukokeskustelun ja kokemusasiantuntijuuden parissa.

  • Tehtäisiinkö maailman parasta kodin ja koulun yhteistyötä?
    Erätaukokeskustelu perjantaina 24.1. klo 16.00, tila 103.
  • 11 diagnoosia ja hyvä elämä?
    Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta Pakarinen. Naisen elämä neuropsykiatristen ja psykiatristen oireiden kanssa. Perjantaina 24.1. klo 17.00, Tieto-lava.

Tutustu Vanhempainliiton Educa-ohjelmaan