Etäkoulu vanhempien silmin – osalle taakka, toisille helpotus

Etäkoulu on kodeille kuormittavaa, mutta ilon aiheitakin on löytynyt. Poikkeusoloihin siirryttäessä kotiin ryöpsähtänyt informaation tulva oli monesta vanhemmasta päätä huimaava. Tiedon määrä on kuormittanut etenkin perheitä, joissa on useampia lapsia. Useat kyselyyn vastanneet olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että koteja tiedotettiin tilanteen kehittymisestä aktiivisesti.

Vanhemmat korostivat vastauksissaan toistuvasti opettajan aktiivisen yhteydenpidon merkitystä oppilaan onnistumisen ja perheen jaksamisen kannalta ja monet kertoivat, että kodin ja koulun yhteistyö on etäopetuksen myötä tiivistynyt entisestään. Siellä missä yhteydenpito koulun suunnalta on ollut vähäistä, vanhemmat ovat kokeneet, että opetus on sysätty täysin vanhempien harteille.

Kuormittavinta etäopetuksessa on vanhempien mielestä ollut sekavat ja vaihtelevat käytännöt, moninaiset oppimisalustat ja välineet sekä paikoin liian suuri tehtävien määrä ja opeteltavien asioiden haastavuus. Etenkin yksinhuoltajaperheissä ja perheissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, peräänkuulutettiin kohtuutta koulutyön vaatimuksiin etäolosuhteissa.

Etäkoulu on kuormittavuuden ohessa tuonut perheisiin myös iloa. Vanhemmat ovat päässeet läheltä seuraamaan lasten tapaa oppia ja opettajien tapaa opettaa. Osa vastaajista iloitsi, että perheellä on nyt ollut enemmän yhteistä aikaa.

Joillekin oppilaille etäkoulu on ollut suorastaan herkkua, kun normaaliin kouluarkeen liittyvä sosiaalinen paine ja aistikuormitus eivät ole häirinneet opiskelua. Toisaalta monessa eritystä tukea tarvitsevan lapsen perheessä äkillisesti muuttunut arki on ollut raskasta, kun lapselle tarpeelliset ja tärkeät rutiinit kertaheitolla muuttuivat.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Vanhempainliiton Mitä perheille kuuluu -kyselystä, joka avattiin vanhemmille etäkouluun siirryttäessä. Kysely pidetään avoinna siihen saakka, kunnes normaaliin kouluarkeen palataan.

Lataa tästä Mitä perheille kuuluu -väliraportti 21.4.2020