Korona

Vanhempainliitossa haluamme kantaa vastuumme ja tehdä voitavamme koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja mahdollisen epidemian hidastamiseksi.

Kokoamme tälle uutissivustolle vanhempainyhdistyksiä, varhaiskasvatusta, koulua ja lapsiperheitä koskevia tiedotteita ja uutisia aiheesta.


Päivitys 25.3.2020, kysely perheille etäopetuksesta

Korona vaikuttaa perheisiin poikkeuksellisella tavalla. Monessa perheessä toimitaan nyt etäopetuksessa. Tiedämme, että tilanne voi olla kuormittava mutta toivomme, että voisitte kertoa mitä teille kuuluu ja minkälaisia ajatuksia uusi tilanne on perheissä herättänyt. Muodostamme jatkuvaa tilannekuvaa poikkeavasta tilanteesta, jota välitämme myös viranomaisille. Voitte kertoa tuntemuksianne useamman kerran. Lomake on auki toistaiseksi ja julkaisemme tuloksia tilanteen edetessä. Haluamme kuulla, mitä teidän perheellenne kuuluu. Kiitos!


Päivitys 20.3.2020, 1.-3. luokkalaisten lähiopetus

1.-3. luokkalaisten etäopetusta koskevaa linjausta tarkennettiin. 20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote


Päivitys 19.3.2020, vanhempainyhdistyksille

Yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty. Kielto koskee yleisölle järjestettävää avointa kokousta riippumatta siitä, pidetäänkö se sisätiloissa tai ulkona. Tämä vaikuttaa myös yhdistysten vuosikokouksien, tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen.

Vanhempainliiton suositus: Kevään vuosikokous voidaan siirtää sääntöjen määräämän ajankohdan ulkopuolelle. Päätöksen siirtämisestä tekee yhdistyksen hallitus. Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa. Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Lue lisää Sosten suosituksesta ja oikeusministeriön sivuilta.

Yhdistysten vuosikokouksiin on mahdollista osallistua etänä, mikäli yhdistyksen säännöt sen sallivat ja etäosallistumisesta on mainittu kokouskutsussa. Kokouksella on kuitenkin oltava paikka ja aika, jotta yhdistyksen jäsenillä tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Tällöin tulee varmistua, että paikan päällä kokouksessa osallistujien määrä ei ylitä 10 henkeä. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, mikäli etäosallistuminen rajoittaa jäsenten puheoikeutta. Jos päätösvaltaa käytetään etäosallistumisen avulla, tulee yhdistyksen määrätä äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistysten tilinpäätös: Hallituksen tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain mukaan 4 kuukautta tilikauden päättymisestä mutta sen vahvistaminen voidaan suorittaa myöhemmin.

Lue oikeusministeriön linjaukset kokoontumisten rajoittamisesta

Ottakaa rauhassa ja olkaa armollisia itsellenne!

Poikkeusolojen aikana vanhempainyhdistystoiminnassa kannattaa rauhassa ja maltilla suunnittella tulevaa. Yhdistykset voivat huolehtia lähinnä välttämättömistä yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä. Sopiva aika toiminnan jatkamiselle tulee myöhemmin.

Lue vinkit koululaisten vanhemmille koronatilanteessa


Päivitys 17.3.2020, valtioneuvoston linjaukset
Valtioneuvosto on 16.3.2020 antanut uudet linjaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi.

Lue linjaus täältä (valtioneuvosto.fi)


13.3.2020, Korona
Olemme kannustaneet kaikkia noin 1300 jäsenyhdistystämme noudattamaan viranomaisten ohjeita ja välttämään tai siirtämään tapahtumien ja kokoontumisten järjestämistä. Monet vanhempainyhdistykset järjestävät myös harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Näiden kokoontumisten perumista tai siirtämistä tulee harkita.

Toivotamme myös voimia päiväkoteihin ja kouluihin, joiden arkeen tilanne vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla ympäri Suomea. Tätä tukea kaikki vanhemmat voivat osoittaa noudattamalla viranomaisten ohjeita, keskustelemalla lasten ja nuorten kanssa asiallisesti aiheesta sekä pitämällä heistä ja muista läheisistä hyvää huolta. Päiväkodin ja koulun johdolle on myös syytä antaa työrauha opetuksen järjestämisen turvaamiseksi. Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy on yhteinen tehtävämme ja asia koskettaa meitä kaikkia.

Vanhempainliiton henkilöstö tekee toistaiseksi työtä etänä. Olemme normaalin työajan puitteissa tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla sekä muiden etäyhteyksien kautta. Henkilökuntamme pyrkii välttämään kaikkea ylimääräistä matkustamista, sekä kasvokkain järjestettäviä tapaamisia ja kokouksia.

Yhteystietomme löydät täältä

Jaa artikkeli