Maailman suurin vanhempainilta 28.4.2020 – lähes 9000 osallistujaa

Opettajan läsnäolo ja aktiivinen vuorovaikutus oppilaan ja kotien kanssa kullan arvoista


Maailman suurin vanhempainilta 28.4.2020 kokosi yhteen lähes 9000 vanhempaa, opetusalan ammattilaista ja etäopetuksesta kiinnostunutta kuulijaa. Verkossa järjestetyn vanhempainillan keskustelualustalla käytiin vilkasta, mutta rakentavaa keskustelua samalla, kun illan esiintyjät vastasivat illan teemoihin koskeviin kysymyksiin.

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa opetusministeri Li Andersson kiitti opettajia, oppilaita ja vanhempia joustavuudesta ja siirtymisestä etäopetukseen varsin nopealla aikataululla maaliskuussa. Ministeri painotti kodin ja koulun välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön merkitystä. Hän myös muistutti, että vanhempien on tärkeä pitää huoli omasta jaksamisestaan ja vastuunkannosta sekä muistaa, että opetuksen järjestäminen ja opetus on edelleen koulun vastuulla.

Illassa vieraili myös Vuoden isä 2019 Hermanni Hyytiälä. Palkittu isä peräänkuulutti armollisuutta, myötätuntoa ja ymmärrystä ihan kaikkia kohtaan. Hermanni totesi myös, että poikkeustilanne on tehnyt moninaisuuden erittäin näkyväksi. Hyytiälä esittikin läsnäolijoille kysymyksen, kuinka lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet pystytään tunnistamaan etäopetuksessa?

”Poikkeustilanteessa tarvitaan vuorovaikutusta, luottamusta ja entistä enemmän kodin ja koulun välistä yhteistyötä.”

Yksi vanhempia illan aikana huolettaneista aiheista oli oppilaiden arviointi. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vakuutti, että opettajilla on tieto lapsen menestymisestä jo pitkältä ajalta ennen poikkeusoloja ja ammattilaisina he osaavat ottaa muuttuneen tilanteen arvioinnissa huomioon. Hermanni Hyytiälä ei olisi ensimmäisenä huolissaan arvioinnista. ”Se ei ole nyt tärkein asia. Tärkeämpää on lapsen halu oppia ja se, että motivaatio käydä koulua säilyy. Poikkeustilanteessa tarvitaan vuorovaikutusta, luottamusta ja entistä enemmän kodin ja koulun välistä yhteistyötä.”

Opettajan läsnäolon merkitys ja yhteydenpito koteihin nousi illan aikana korostuneesti esiin. Vanhemmilla ja asiantuntijoilla oli yhteinen näkemys siitä, että aktiivinen vuorovaikutus koulun ja kodin, sekä opettajan ja oppilaan välillä on kullan arvoista lapsen koulunkäynnin ja perheiden jaksamisen kannalta.

Olli-Pekka Heinonen iloitsi havainnosta, että kodin ja koulun yhteistyö ja vuorovaikutus on paikoin lisääntynyt etäopetuksen myötä ja että vanhemmat ovat päässeet aitiopaikalle seuraamaan opetusta ja lapsen oppimista. Heinonen toivoo, että kulttuuri vahvistuu myös lähiopetuksessa, kun palataan takaisin normaaliin kouluarkeen.

”On tärkeää, että kodit ja koulu jakavat yhteisen näkemyksen siitä, mihin opetuksella pyritään. Jos ja kun ongelmia lapsen koulunkäynnissä tulee, niitä on helpompi ottaa asioita puheeksi puolin ja toisin. Oppimisen kannalta on myös merkittävää, että nuori kokee aidosti saavansa tukea aikuiselta ja opettajalta.”

”Koulut, olkaa yhteyksissä koteihin ja kysykää, mitä kuuluu ja miten pärjäätte. Kaikki eivät osaa pyytää apua, ja nyt jos koskaan on helppo jäädä piiloon. Toivoisin edes yhteisiä tsemppiviestejä ja fiiliksen siitä, että kaikki ollaan samassa suossa ja yhdessä tästä selvitään.”

Opettajan läsnäolon merkitys nousi esiin myös lukuisissa vanhempien kommenteissa.

”6-luokan opettaja laittaa seuraavan päivän lukujärjestyksen jakoon edeltävänä iltana. Tyttö innolla näyttää sen meille vanhemmille ja valmistautuu itsenäisesti seuraavaa koulupäivää varten. Lisäksi luokanvalvoja ja muiden aineiden opettajat säännöllisesti pitävät Teams Chattiä ja ovat oppituntien aikana tavoitettavissa, jos on tarvetta. Mahtavaa toimintaa!”

Eräässä kommentissa ehdotettiin, että opettaja pitäisi viikottain virtuaalisen vanhempainillan, jossa käydään yhdessä läpi koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä. ”Tämä voisi olla toimiva käytäntö jatkossakin, esimerkiksi kerran kuussa toteuttavana”, kommentissa todetaan.

Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden paikoin riittämätön tuki nousi esiin vanhempien mielipiteissä. Osa erityisen tuen oppijoista on hyötynyt etäopetuksesta ylimääräisen aistikuorman jäätyä pois, mutta monille tutun struktuurin ja riittävän toiminnanohjauksen puute on ollut hyvin raskasta.

Monet vanhemmat nostivat esiin myös huolensa lasten stressistä, yksinäisyydestä, läksyjen suuresta määrästä ja liikunnasta, jonka määrä on ollut vähäistä ruutuajan lisäännyttyä roimasti. Monet vanhemmat kertoivat lasten ikävöivän kovasti koulua, kavereita, opettajia ja harrastuksia.

”Olen iloinnut siitä, että nykyään olen aiempaa enemmän tietoinen siitä, mitä lapset koulussa oppivat, mitä asioita, ja miten niitä opetetaan. Mutta kyllä meilläkin todellakin muksut kouluun ja kavereita kaipaavat.”

Vanhempainillan päätteeksi lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, THL, totesi kannustavassa puheenvuorossaan, että sopeutumista vaativa poikkeustila kuormittaa kehittyvän lapsen ja nuoren aivoja. Toisaalta poikkeava tilanne voi myös auttaa lasta kasvamaan, mikäli hän tulee tunnetasolla riittävästi kohdatuksi.

Mäkelä muistutti, että vanhemmuus on tarkoitettu jaettavaksi, ja toivoi etteivät vanhemmat jäisi yksin. Hän kannusti olemaan aktiivisesti yhteydessä toisiin aikuisiin, ystäviin, sukulaisiin ja opettajiin. Omien tunnearkkujen avaaminen on jaksamisen ja selviytymisen kannalta tärkeää.

”Tylsyys on arvokas tila. Tylsyyden myötä voi nousta esiin uutta luovaa voimaa.”

Mäkelän mukaan vanhempien tiivis läsnäolo on lapsen kasvulle huippumahdollisuus. Kaikki yhdessä tekeminen on sijoitus tulevaan, niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin, Mäkelä rohkaisi ja kehotti vanhempia nauttimaan myös poikkeustilanteen tarjoamasta tylsyydestä. ”Tylsyys on arvokas tila. Tylsyyden myötä voi nousta esiin uutta luovaa voimaa.”

Mäkelä myös lohdutti vanhempia, ettei meidän tarvitse tietää kaikkea. Voimme kertoa lapselle, kuinka hämmentyneitä ja ymmällämme me kaikki olemme. ”Ole lapselle ja itsellesi armollinen. Huomaa lapsi, kun hän huomiota kaipaa.”

Maailman suurin vanhempainilta – taltiointi ja materiaali

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Opetushallitus, Suomen Vanhempainliitto ry, OAJ, Kuntaliitto, YLE Oppiminen ja YLE Uutisluokka. Tilaisuuden juontajana toimi Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. Illan aikana lapsille järjestettiin erillinen livekonsertti muusikko Tuomo Rannankarin johdolla, jotta vanhemmat voivat keskittyä vanhempainillan antiin. Lasten konserttia seurasi yli 800 kuulijaa.
Vanhempien kysymyksiin maailman suurimmassa vanhempainillassa olivat vastaamassa:

Anneli Rautiainen, Opetushallitus

Jaakko Salo, OAJ

Juho Helminen, Opetushallitus

Kristiina Laitinen, Opetushallitus

Laura Francke, Opetushallitus

Leena Nissila, Opetushallitus

Maj-Len Engelholm, Utbildningsstyrelsen

Mari Sjöström, Kuntaliitto

Marjaana Manninen, Opetushallitus

Marjo Rissanen, Opetushallitus

Micaela Romantschuk, Hem och Skola

Pia Kola-Torvinen, Opetushallitus

Tuija Metso, Vanhempainliitto

Valpuri Kurppa, Opetushallitus