Erilainen Kodin ja Koulun Päivä

Perjantaina 25.9. vietetään valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää monin paikoin eri tavalla kuin ennen. Päivän tarkoitus on tuoda esiin vanhempien tärkeä rooli lapsen oppimisen ja kasvun tukena, ja korostaa kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. Aikaisempina vuosina päivää on vietetty mm. koulun avoimien ovien merkeissä ja erilaisissa matalan kynnyksen kohtaamisissa, joissa opettajat, oppilaat ja vanhemmat voivat tutustua toisiinsa. Koulut ovat kutsuneet vanhempia esimerkiksi rehtoreiden aamukahveille sekä tutustumaan oppitunteihin ja kouluarkeen.

Valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän viestiä sekä vanhempien ja kouluyhteisön välistä luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Koronaepidemian vuoksi tapahtuma näyttää nyt erilaiselta kuin aikaisempina vuosina, jolloin yhteensä noin tuhat suomenkielistä ja ruotsinkielistä koulua on järjestänyt Kodin ja Koulun Päivän. Nyt tapahtumaa vietetään pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi luokkakohtaisissa tapaamisissa tai ulkoilun merkeissä. Jotkut koulut ovat päättäneet lykätä päivän viettämistä tuonnemmaksi.

On tärkeää, että yhteys vanhempiin ei heikkene koronaviruksen vuoksi.

”Valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän viestiä sekä vanhempien ja kouluyhteisön välistä luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, toteaa toiminnanjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta.

Kodin ja Koulun Päivää suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä:

Opetushallitus

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Suomen Rehtorit ry

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry

Suomen Kuntaliitto

Sivistystyönantajat

Förbundet Hem och Skola i Finland

Suomen Vanhempainliitto