Kansallinen lapsistrategia kutsuu lapsia, nuoria ja aikuisia osallistumaan

28.9.2020

Sähköinen kysely on auki 12.10. saakka

Lapsia, nuoria ja aikuisia kutsutaan mukaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun. Strategian laatii eri eduskuntaryhmiä edustava parlamentaarinen komitea ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Useat lapset, nuoret ja perheet ovat osallistuneet lapsistrategian valmisteluun jo vuonna 2018 alkaneessa Lapsen Aika 2040 -työssä. Tänä syksynä vallitseva koronatilanne on haastanut etsimään vaihtoehtoja kasvokkain tapaamisille ja haastatteluille. Siksi on julkaistu sähköinen kysely, jolla pyritään tavoittamaan laajasti lapsia, nuoria ja aikuisia. Kyselyä on valmisteltu yhdessä järjestöjen, asiantuntijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa.

”Meille on äärimmäisen tärkeää saada lapset ja nuoret mukaan lapsistrategian valmisteluun sekä toimeenpanoon. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat toki aiheuttaneet haastetta osallisuuden toteuttamiselle”, pääsihteeri Johanna Laisaari kertoo.

Lasten ja nuorten mielipiteitä halutaan kuulla laajasti

Nyt avatussa kyselyssä pyritään selvittämään muun muassa, missä asioissa lasten ja nuorten mielipiteitä on selvitetty ja miten ne ovat asiaan vaikuttaneet. Aiemmassa selvityksessä huomattiin, että kaikki lapset ja nuoret eivät olleet kuulleet omista oikeuksistaan. Nyt tarkoituksena on syventää näitä havaintoja ja miettiä myös, miten aikuisten ymmärrystä lasten oikeuksista voisi kehittää osana lapsistrategiaa.

”Toivomme, että tämä sähköinen kysely saavuttaa mahdollisimman monia lapsia, nuoria ja aikuisia”, pääsihteeri Johanna Laisaari jatkaa.

Kyselyn kanssa samaan aikaan avataan uudet verkkosivut lapsistrategian valmistelusta. Sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja kansallisesta lapsistrategiasta sekä kutsutaan valmisteluun mukaan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu kysely julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja pohjoissaameksi. Kieliversiot löytyvät lapsistrategian verkkosivuilta ’’Osallistu’’ -välilehdeltä. Kysely on avoinna maanantaihin 12.10.2020 saakka.

Osallistu kyselyyn (lapsistrategia.fi)

Lisätietoja:

pääsihteeri Johanna Laisaari, johanna.laisaari@vnk.fi, 029 516 1177
erityisasiantuntija Sanna Koulu, sanna.koulu@stm.fi, 029 516 3671
projektisihteeri Laura Saarinen, laura.saarinen@stm.fi, 029 516 3352