Vuoden isät murtavat perinteisiä käsityksiä isyydestä ja perheestä

3.11.2020

Siilinjärveläinen Petri Hartikainen, oululainen Vesa Ilola ja Espoossa asuva Fabrizio Trotti palkittiin tänään Vuoden Isä -palkinnoilla. Palkinnot jakoi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

”Vuoden Isä -palkinnolla haluamme kiinnittää huomiota isän merkitykseen ja rooliin vanhempana.  Palkittavat isät edustavat turvallista ja vastuullista isyyttä sekä edistävät esimerkillään hyvää arkea ja kunnioittavat lapsen oikeuksia ja etua”, sanoo ministeri Blomqvist tervehdyksessään palkituille.

Palkitsemisemisperusteissa korostuvat myös sukupuolen ja perhekäsityksen monimuotoisuus sekä työ maahan muuttaneiden parissa.

Palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä, löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa sekä elämäntyöllään tai vaikuttamistoiminnassa nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

Palkitsemisemisperusteissa korostuvat myös sukupuolen ja perhekäsityksen monimuotoisuus sekä työ maahan muuttaneiden parissa.

Petri Hartikainen edustaa turvallista ja vastuullista isyyttä. Hän on omalla esimerkillään murtanut perinteisiä ennakkokäsityksiä perheestä ja isyydestä ja toiminnallaan edistänyt miesten itsenäistä sijaisvanhemmuutta. Perhehoitajana työskentelevä Hartikainen on toiminut sijaisisänä ja ainoana vanhempana viidelle lapselle. Tällä hetkellä hän on sijaisisä erityislapselle. Hartikainen vaikuttaa aktiivisesti verkostoissa ja järjestöissä ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lasten edun hyväksi.

Vesa Ilola on kahden lapsen vanhempi. Hän edustaa vakaata perhe-elämää ja hyvinvoinnin jakamista muille. Ilola on toiminut vapaaehtoisena alueellaan, ja tehnyt myös palkkatyötä erilaisten sosiaalisen innostamisen periaatteita noudattavien hankkeiden parissa. Hän on muun muassa työskennellyt lasten ja nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta erityisesti maahanmuuttajaperheiden parissa. Isänä Ilola on paneutunut omien lastensa hyvinvoinnin ja perheen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Fabrizio Trotti tulee kolmen kulttuurin perheestä, jossa on sekä biologisia lapsia että adoptiolapsia. Fabrizio on toiminut vertaistukena isille ja kehittänyt mentoritoimintaa nuorille, erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja tukenut maahanmuuttajaperheitä. Hän on myös käyttänyt paljon perhevapaita ja näyttänyt arjessa tasa-arvoisen vanhemmuuden esimerkkiä.


Vuoden Isä -palkinto

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensä 37 isää vuoden 2020 palkittavat mukaan luettuna.

Koronatilanteen vuoksi tänä vuonna ei järjestetty palkinnonjakotilaisuutta. Ministeri Blomqvist onnitteli palkinnonsaajia puhelimitse.

Lisätietoja Vuoden isä -palkinnosta:

erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma
Sosiaali- ja terveysministeriö
p. 02951 63233
etunimi.sukunimi@stm.fi

Palkinnon jakaa Sosiaali- ja terveysministeriö Väestöliiton esityksestä. Valmistelun kumppanuustahoihin kuuluu myös Adoptioperheet ry, Familia ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Miessakit ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nytkis ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Olympiakomitea, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.