Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, OAJ ja Suomen Vanhempainliitto kannustavat kuntapäättäjiä ja päättäjäksi haluavia pohtimaan, miten varhaiskasvatuksen laatua voidaan kohentaa omassa kunnassa.

Alle kouluikäisten lasten tärkeimmät kasvuympäristöt ovat koti ja varhaiskasvatus.
Molemmilla on oma tehtävänsä lapsen elämässä, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia eikä
niitä tule asettaa vastakkain. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua ja luo perustaa elinikäiselle oppimiselle. Lapselle ryhmään kuuluminen, leikki ja oppiminen sitä tukevassa ympäristössä ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus pedagogisesti painottuneeseen päiväkodin varhaiskasvatukseen.

Haluamme kannustaa kuntapäättäjiä ja päättäjäksi haluavia pohtimaan, miten varhaiskasvatusta toteutetaan laadukkaasti omassa kunnassa. Toivomme tämän virittävän myös lasten vanhempia aktiiviseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksessa.