Ratkaistaan yhdessä! -hanke

Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä -hanke etsii ratkaisuja oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi. Hankkeen asiantuntijoina työskentelevät Minna Mäkelä (ent. Pitkäniemi) ja Outi Leveäoja.


Päivitys 5.11.2021

Ratkaistaan yhdessä -hankkeen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteistyön aikataulu on tarkentunut – Vastaajien rekrytointi alkaa vuoden 2022 alkupuolella

Ratkaistaan yhdessä -hanke on aloittanut koulujen sisäilmaa koskevan tutkimusyhteistyön Itä-Suomen yliopiston FinnChildCare-tutkimusprojektin kanssa. Tutkimusta johtaa Itä-Suomen yliopiston professori Eerika Finell. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa koulujen sisäilmaongelmien vaikutuksista oireilevien lasten arkeen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Oireilevilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kerättävää aineistoa tullaan hyödyntämään selvitys-, tutkimus- ja opetustarkoituksiin.

Lisätietoa Ratkaistaan yhdessä -hankkeesta ja tutkimusprojektista:

minna.makela@vanhempainliitto.fi
outi.leveaoja@vanhempainliitto.fi


Päivitys 2.6.2021

Ratkaistaan yhdessä -hanke käynnistyi

Minna Pitkäniemi ja Outi Leveäoja aloittivat kesäkuun alussa Vanhempainliitolla Ratkaistaan yhdessä -hankkeen asiantuntijoina. Hanke on jatkoa Hengitysliiton kolmivuotiselle hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi.

”Meillä on ollut hieno mahdollisuus tutustua sisäilmateemaan kunnissa vanhempien, koulun henkilökunnan ja virkamiesten avulla, sekä luoda heidän kanssaan yhteistyössä uusia ratkaisuja lasten ja perheiden tueksi. Materiaalia ja tietoa on kertynyt jo paljon. Tähän asti koottu tieto löytyy Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisusta”, vinkkaavat hankkeen asiantuntijat Minna ja Outi.

”Vanhempien toive on ollut, että oireilutilanteisiin olisi yhdessä sovittuja toimintatapoja ja palvelupolkuja. Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa kehitämme niitä lisää ja jaamme kaiken tiedon vanhempainyhdistysten käyttöön.”

Tulevien hankevuosien aikana jatkamme yhteistyötä vanhempainyhdistysten ja kuntien sisäilmatyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tarjoamme yhdistyksille tukea, koulutusta ja neuvontaa. Käynnistämme myös vertaisryhmiä oireilevien lasten vanhemmille ja koulutamme sisäilmamentoreita ja vertaistoiminnan vetäjiä. Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä -hankkeen aikana käynnistyy myös vanhemmille suunnattu asiantuntijaneuvonta verkossa ja puhelimitse.

Kunnissa vahvistamme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, järjestämme työpajoja ja sisäilmailtoja ratkaisujen löytämiseksi sekä tuotamme vaikuttajapaketin päätöksentekijöille vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja perheiden tuesta.

”Eriytyisen arvokasta on, että pääsemme hankkeen aikana kuulemaan useita kymmeniä sisäilmasta oireilevia ja sairastavia lapsia ja nuoria. Välitämme heiltä saatua arvokasta tietoa ja kokemuksia kansallisessa yhteistyössä hankevuosien aikana”, Minna ja Outi iloitsevat.

Lue lisää aiheesta sisäilma

Mikäli koulunne vanhempainyhdistys on kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä:

Kysy lisää!

Kysy lisää!