Sisäilma – ratkaisuja

30.8.2018

Vanhempainliiton toiminta ulottuu sisäilmateemaan.

Sisäilmaongelmat haittaavat monin tavoin lapsen oppimista ja kasvua, henkilökunnan työtä ja koulutuksen järjestäjän keskittymistä perustehtävään. Lapsen oireilu ja sairastuminen aiheuttavat vanhemmissa vakavaa huolta ja rasittaa koko perheen arkea.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen, ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta.

Sisäilmaongelmien käsittelyssä ratkaisevaa on

 • Avoimuus
 • Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
 • Rakentava yhteistyö
 • Voimakas tahtotila ongelmien torjumiseksi

Päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa on tärkeää, että

 • vanhemmilla on edustus kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä
 • vanhemmilla on tilaisuus tehdä tiivistä yhteistyötä johtajan ja henkilöstön edustajan kanssa
 • oppilaitos huolehtii aktiivisesta viestinnästä (tietoa on tarjolla myös silloin, kun ei ole mitään kerrottavaa)
 • oppilaitos järjestää vanhempainiltoja, joissa saa kysyä ja keskustella, ja joissa on oikeaa asiantuntemusta paikalla
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on varauduttu ja yhdenvertaisuus opetuksessa toteutuu

Kunnassa on huolehdittava, että

 • sisäilmaongelmia koskevat prosessit avataan ja kuvataan selkeästi, kaikkien osapuolten näkökulmasta
 • viestintä on avointa, totuudenmukaista ja oikea-aikaista
 • vanhemmille järjestetään edustus kunnan sisäilmatyöryhmässä
 • sisäilmailtoja järjestetään säännölliset
 • tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kesken
 • kunnassa on sisäilmaongelmien varalle lain mukaiset mallit ja suunnitelmat
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on olemassa ohjeet ja yhdenvertaiset ratkaisut

Hyödyllisisiä linkkejä:

Yhteistyöllä eteenpäin – tukea koulujen sisäilmatilanteisiin (pdf, hengitysliitto.fi)

THL: Ohjeistusta rehtoreille sisäilmatilanteen hallintaan

Terveet tilat 2028 -ohjelma

THL:n sisäilmasivusto

THL:n Kansallinen sisäilmaohjelma

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Valvira: Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen 

Homepakolaiset: Sisäilmasairaus ja opiskelu -opas 

Hengitysliitto, sisäilma

Hengitysliitto – sisäilmasta oirelevat ja sairastavat

Homepakolaiset

Ratkaistaan yhdessä – webinaaritallenteet

Ratkaistaan yhdessä -hankkeemme toteutti keväällä 2021 webinaarisarjan: Yhteistyöllä eteenpäin! – Tukea koulujen sisäilmatilanteisiin. Webinaareissa tarjottiin tietoa ja tukea viestintään, monialaiseen yhteistyöhön sekä perheiden tukemiseen koulujen sisäilmatilanteissa.

Tieto kulkee! – Kuinka viestiä koulujen sisäilmatilanteessa?

Viestinnän asiantuntija Noora Jokinen kertoo eri kohderyhmien tarpeiden kartoittamisesta ja viestintäsuunnitelman laatimisesta koulujen sisäilmatilanteissa. Kuvattu 18.3.2021 Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen Yhteistyöllä eteenpäin! -webinaarisarjassa.

https://youtu.be/YUeUHC25T7o

Koti ja koulu yhteistyössä koulujen sisäilmaongelmissa

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kertoo kodin ja koulun yhteistyöstä koulujen sisäilmatilanteissa. Kuvattu 15.3.2021 Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen Yhteistyöllä eteenpäin! -webinaarisarjassa.

https://youtu.be/Yz4J_88vlEk

Lapsen koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki koulujen sisäilmatilanteissa

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen suunnittelijat Minna Pitkäniemi ja Outi Leveäoja kertovat sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuen hyvistä käytännöistä. Kuvattu 22.3.2021 Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen Yhteistyöllä eteenpäin! -webinaarisarjassa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5hPZ2n1Ndk