Sisäilma – ratkaisuja

Sisäilmaongelmat haittaavat monin tavoin lapsen oppimista ja kasvua, henkilökunnan työtä ja koulutuksen järjestäjän keskittymistä perustehtävään. Lapsen oireilu ja sairastuminen aiheuttavat vanhemmissa vakavaa huolta ja rasittaa koko perheen arkea.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen, ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta.

Sisäilmaongelmien käsittelyssä ratkaisevaa on

 • Avoimuus
 • Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
 • Rakentava yhteistyö
 • Voimakas tahtotila ongelmien torjumiseksi

Päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa on tärkeää, että

 • vanhemmilla on edustus kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä
 • vanhemmilla on tilaisuus tehdä tiivistä yhteistyötä johtajan ja henkilöstön edustajan kanssa
 • oppilaitos huolehtii aktiivisesta viestinnästä (tietoa on tarjolla myös silloin, kun ei ole mitään kerrottavaa)
 • oppilaitos järjestää vanhempainiltoja, joissa saa kysyä ja keskustella, ja joissa on oikeaa asiantuntemusta paikalla
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on varauduttu ja yhdenvertaisuus opetuksessa toteutuu

Kunnassa on huolehdittava, että

 • sisäilmaongelmia koskevat prosessit avataan ja kuvataan selkeästi, kaikkien osapuolten näkökulmasta
 • viestintä on avointa, totuudenmukaista ja oikea-aikaista
 • vanhemmille järjestetään edustus kunnan sisäilmatyöryhmässä
 • sisäilmailtoja järjestetään säännölliset
 • tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kesken
 • kunnassa on sisäilmaongelmien varalle lain mukaiset mallit ja suunnitelmat
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on olemassa ohjeet ja yhdenvertaiset ratkaisut

Hyödyllisisiä linkkejä:

Terveet tilat 2028 -ohjelma

THL:n sisäilmasivusto

THL:n Kansallinen sisäilmaohjelma

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Valvira: Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen 

Itä-Suomen AVIn ohje: sisäilmaongelman käsittely koulurakennuksissa

Homepakolaiset: Sisäilmasairaus ja opiskelu -opas 

Hengitysliitto, sisäilma

Hengitysliitto – sisäilmasta oirelevat ja sairastavat

Homepakolaiset

listicon-jasenpalvelut

Ratkaistaan yhdessä! –hanke

”Liian moni vanhempi kertoi, ettei tiedä mistä hakea apua, kun sisäilma oireiluttaa.”

Tutustu hankkeeseen

listicon-kannanotot

Koululakko - kun muut keinot on käytetty

Mitä vanhempien tulee ottaa huomioon valmistellessaan koulu-lakkoa?

Lataa ohjeet

 

Jaa artikkeli