Vuoden Isä -palkinnon saajat vuonna 2021

Helsinkiläinen Sergei Silkin, kouvolalainen Marko Oikarainen ja sipoolainen Dan Wickholm on tänään palkittu Vuoden Isä -palkinnolla. Palkinnon jakoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä muun muassa pitämällä perhevapaita tai muuten järjestäneet lastenhoidolle aikaa. Palkitut ovat löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa sekä elämäntyöllään tai vaikuttamistoiminnassa nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

Vuoden Isä -palkinnon saajat vuonna 2021

Helsinkiläinen Sergei Silkin on omalla toiminnallaan edistänyt tasa-arvoa sekä lasten ja perheiden hyvinvointia niin omassa perheessään kuin monikielisissä ja -kulttuurisissa lasten toimintakerhoissa Itä-Helsingissä. Silkin on koulutukseltaan pedagogi. Hän käy työssään jatkuvaa vuoropuhelua erilaisten perheiden kanssa vanhemmuudesta, isyydestä ja läsnäolon merkityksestä. Silkin jakaa omia kokemuksiaan isyydestä avoimesti venäjänkielisessä yhteisössä ja toimii monille vanhemmille mallina hyvin toimivasta yhteisvanhemmuudesta myös nyt, kun parisuhde on päätynyt eroon. Silkin tekee myös aktiivisesti töitä vähävaraisten perheiden lasten harrastemahdollisuuksien eteen sekä hakee mahdollisuuksia toteuttaa ja tukea muun muassa erityislasten mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään Venäjällä.

Marko Oikarainen on kouvolalainen monikkoperheen isä, joka toimii aktiivisesti lasten hyvinvoinnin, monikkoperheiden ja tasa-arvon eteen. Hän on pitänyt sekä vanhimman lapsen että monikkolasten synnyttyä täydet perhevapaat. Oikarainen on ollut mukana kehittämässä monikkoperhevalmennusta tuomalla isän ja isyyden näkökulmaa valmennukseen. Hän antaa osallistuvan isyyden esimerkkiä olemalla lastensa kanssa mukana niin vertaisperhetapaamisissa ja -tapahtumissa sekä antamalla aktiivisen panoksensa Monikkoperheet ry:n toimintaan. Oikarainen on edistänyt omalta osaltaan tasa-arvoa perhe-elämässä sovittamalla yhteen työtä, vanhemmuutta ja perhe-elämää erilaisin järjestelyin.

Sipoolainen Dan Wickholm on lasten syntymästä lähtien ollut läsnä oleva isä ja sovittanut työ- ja perhe-elämää muun muassa pitämällä vuorotteluvapaata. Vanhemmuuden vastuuta jaettiin Wickholmin työn johdosta jaksoittain. Vuonna 2014 lasten äiti sairastui vakavasti ja Wickholm jäi kotiin hoitamaan lapsia ja varmistamaan perheen mahdollisimman normaalin ja sujuvan arjen. Vaikeampinakin aikoina hän asetti lasten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen muun edelle. Nyt hän on vaimonsa omaishoitaja ja vastaa yksin lapsista ja hoitaa kaiken lapsiin liittyvän. Dan on taistellut sen puolesta, että perheen arki kotona toimisi mahdollisimman hyvin.

Lue tästä sosiaali- ja terveysministeriön uutinen (stm.fi)


Vuoden Isä -palkinto

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.

Palkinnon jakaa Sosiaali- ja terveysministeriö Väestöliiton esityksestä. Valmistelussa ovat mukana myös Adoptioperheet ry, Familia ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Miessakit ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nytkis ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Olympiakomitea, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.