Mistä apua ja tukea, kun kriisi järkyttää?

Mistä apua ja tukea, kun kriisi järkyttää?

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Sota ja hätä tavoittavat myös Suomessa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria niin median, somen, kavereiden kanssa juttelun kuin aikuisten keskustelujen kautta.

Vanhempana on tärkeää kuunnella nuorta herkällä korvalla, pitää kiinni arjen rutiineista ja pitää yllä toivoa

Olemme Vanhempainliitossa koonneet alle tahoja, joista vanhempana tai kasvatusalan ammattilaisena löydät apua ja keinoja tilanteesta keskustelemiseen lapsen tai nuoren kanssa tai joista saat itse vanhempana tukea järkyttävän tilanteen käsittelemiseen.

Tuetaan lasta, nuorta ja toisiamme.

Lapset ja nuoret

MLL, Mannerheimin lastensuojeluliitto 

MLL tukee Ukrainan kriisin käsittelyssä – Lapsille ja nuorille

https://www.mll.fi/artikkelit/mll-tukee-ukrainan-kriisin-kasittelyssa/#lapsille-ja-nuorille

Mieli ry 

Miten puhun sodasta nuoren kanssa? 

https://mieli.fi/uutiset/miten-puhun-sodasta-nuoren-kanssa/  

Väestöliitto 

Kuinka tukea lasta? – Hyökkäys Ukrainaan voi ahdistaa ja pelottaa niin lasta kuin vanhempaakin 

https://www.vaestoliitto.fi/ajankohtaista/kuinka-tukea-lasta-hyokkays-ukrainaan-voi-ahdistaa-ja-pelottaa-niin-lasta-kuin-vanhempaakin/  

Pelastakaa lapset 

Näin tuet lasta kriisitilanteessa 

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kriisitilanteen-kohtaaminen/  

Suomen Punainen Risti 

Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa 

https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/nain-autat-lasta-tai-nuorta-kriisitilanteessa/  

Unicef

Sota ja kriisit pelottavat lasta – näin voit auttaa

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia–kun-katastrofi-pelottaa-lasta/

Vanhemmat

MLL, Mannerheimin lastensuojeluliitto 

MLL tukee Ukrainan kriisin käsittelyssä – Vanhemmille

https://www.mll.fi/artikkelit/mll-tukee-ukrainan-kriisin-kasittelyssa/#vanhemmille

Suomen Punainen Risti 

Ukrainan kriisi voi järkyttää mieltä 

https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/ukrainan-kriisi-voi-jarkyttaa-mielta/  

Mieli ry 

Mitä voi tehdä, jos puheet sodasta huolestuttavat? 

https://mieli.fi/uutiset/mita-voi-tehda-jos-puheet-sodasta-huolestuttavat/  

Kriisipuhelin 09 2525 0111 (mieli.fi)

Yhteishyvä

Miten kertoa Ukrainan kriisistä päiväkoti-ikäiselle lapselle, entä yläasteella olevalle nuorelle?

https://yhteishyva.fi/artikkeli/miten-kertoa-ukrainan-kriisista-paivakoti-ikaisell/ZKZ7p9RcDhS7Ui4TIJQ52

Kasvatusalan ammattilaiset

MLL, Mannerheimin lastensuojeluliitto 

MLL tukee Ukrainan kriisin käsittelyssä – Ammattilaisille

https://www.mll.fi/artikkelit/mll-tukee-ukrainan-kriisin-kasittelyssa/#ammattilaisille

Opetushallitus 

Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/ohjeita-varhaiskasvatukselle-kouluille-ja-oppilaitoksille-ukrainan-kriisin-kasittelyyn 

Mieli ry

Miten koulumme ehkäisee vihapuhetta ja syrjintää?

https://mieli.fi/uutiset/miten-koulumme-ehkaisee-vihapuhetta-ja-syrjintaa/

Tukimateriaali opettajille Ukrainan kriisin käsittelyyn nuorten kanssa

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/ukrainan-kriisin-kasittely-nuorten-kanssa/