Varautuminen ja valmius häiriötilanteissa

Viimeistään nyt on aika varmistaa, että kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin.

Varautumisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on myös tärkeä käydä aktiivista keskustelua kodin ja kasvatusyhteisön kesken, jotta kaikilla on yhteinen näkemys siitä, kuinka lasten ja nuorten turvallisuus ja mahdollisimman normaali arki taataan myös häiriötilanteissa.

Avainkysymyksiä yhteisen keskustelun pohjaksi:

 • Mikä lapsia ja nuoria varautumiseen tai mahdollisiin häiriötilanteisiin liittyen askarruttaa?
 • Miten päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimitaan häiriötilainteiden aikana?
 • Miten ja missä kanavissa mahdollisista häiriötilanteista viestitään lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen?
 • Mihin ja keneen lapsen ja nuoren vanhemmat voivat olla yhteydessä häiriötilanteeseen liittyvässä asiassa?
 • Miten kodit voivat varautua ja taata turvallisen arjen lapsille ja nuorille?
 • Mistä lapsi saa apua, jos kokee olonsa turvattomaksi kotona tai esimerkiksi koulumatkalla?

Päiväkoti, koulu, oppilaitos ja vanhempainyhdistys voivat aktiivisen keskustelun lisäksi vahvistaa yleistä turvallisuuden tunnetta järjestämällä tapahtumia, joissa turvallisuusteemoja käsitellään yhdessä. Tapahtuma voi olla esimerkiksi varautumisen vanhempainilta, koko perheelle suunnattu turvallisuuskävely tai work shop, jossa harjoitellaan hyödyllisiä taitoja ja varautumista erilaisten häiriötilanteiden varalta. Aihetta rauhallisesti ja kannustaen käsittelemällä osoitamme lapsille ja nuorille, että selviämme häiriötilanteista tietoa jakamalla, taitoja vahvistamalla ja yhdessä toimimalla.

Vanhempainliitto kannustaa vanhempaintoimijoita, päiväkoteja ja kouluja aktiiviseen yhteistyöhön turvallisen arjen puolesta.

Järjestä varautumisen vanhempainilta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on laatinut Varautumisen vanhempainiltamallin, jossa käsitellään etupäässä sähkökatkoihin varautumista. Vanhempainillan voi järjestää kuka tahansa päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen aikuinen. Järjestäjänä ja esittelijänä voi toimia myös vanhempainyhdistys tai joku huoltajista. Aineisto sisältää ohjeet, kutsupohjan ja valmiit diat illan toteuttamiseen.

Ota Varautumisen vanhempainilta -aineisto käyttöön täällä (spek.fi)

Aineiston laatimisessa ovat olleet mukana Suomen Vanhempainliitto, Hem och Skola i Finland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Lapsiasiavaltuutettu.


Muita hyödyllisiä lähteitä varautumiseen liittyen

 • Opetushallitus on laatinut verkkosivuilleen varautumiseen liittyvän tietopaketin kunnille sekä kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu aineistoon täällä (oph.fi) 
 • 72 h – viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille.
  Lue lisää (72tuntia.fi)
 • NouHätä! -kampanja tukee kouluja kahdeksasluokkalaisten pelastus- ja turvallisuustaitojen opetuksessa. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 NouHätään on avautunut ja jatkuu 3.2.2023 asti. Meneillään olevassa kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin.
  Lue lisää (nouhata.fi)
 • Suomen Punaisen ristin varautumisvinkit löydät täältä (punainenristi.fi)