Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
7.2.2024

Toisella asteella puututaan ongelmiin liian myöhään

Toisen asteen oppilaitosten kannattaa tukea nuorten hyvinvointia ja opinnoissa etenemistä nykyistä monipuolisemmalla yhteistyöllä kotien kanssa. ”Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle ei takaa sitä, että kaikki nuoret valmistuisivat”, sanoo yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen Suomen Vanhempainliitosta. Osassa oppilaitoksia yhteydenpito kotien kanssa rajoittuu yhteen tiedotusluontoiseen kotiväeniltaan ja muutamaan tiedotteeseen vuodessa. Moni nuori tarvitsee toisesta asteesta selvitäkseen nykyistä enemmän vanhempien […]

Vanhempien Barometri - toinen aste -kyselyn tulokset on julkaistu.
Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
17.4.2023

Vanhempien Barometri – toinen aste: Vanhempien kanssa on tehtävä yhteistyötä myös toisella asteella

Suurin osa toisella asteella opiskelevien nuorten vanhemmista luottaa tulevaisuuteen ja siihen, että heidän lapsensa saavat opintonsa suoritetuksi. Samaan aikaan vanhemmat nostavat tuoreessa kyselytutkimuksessa esiin monia nuoren opintoihin liittyviä huolenaiheita. Vanhemmat kaipaavat lisää tietoa toisella asteella opiskelusta, nuoren opintojen etenemisestä ja oppilaitoksen toimintatavoista voidakseen tukea nuorta paremmin kotona.  Toisella asteella opiskelevien nuorten vanhemmille suunnattu Vanhempien Barometri […]

Toinen aste Tutkimukset Uutiset Vanhempainliitto
29.11.2022

Vanhempien barometri 2022 kysely – Toinen aste

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland keräävät ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa sekä valmentavassa koulutuksessa opiskelevien nuorten vanhempien kokemuksia lastensa opiskeluun, hyvinvointiin, vanhemmuuteen sekä oppilaitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toisella asteella opiskelevien nuorten vanhempia kuullaan näin laajalti. Järjestöt ovat aiemmin tehneet vastaavia kyselyitä varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmille. Kysely […]

Perusopetus Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille Varhaiskasvatus
10.11.2022

Varautuminen ja valmius häiriötilanteissa

Viimeistään nyt on aika varmistaa, että kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin. Varautumisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on myös tärkeä käydä aktiivista keskustelua kodin ja kasvatusyhteisön kesken, jotta kaikilla on yhteinen näkemys siitä, kuinka lasten ja nuorten turvallisuus ja mahdollisimman normaali arki taataan myös häiriötilanteissa. Avainkysymyksiä yhteisen keskustelun pohjaksi: Mikä lapsia ja […]

Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
7.10.2022

Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin 

Toisella asteella opiskelevat nuoret kaipaavat edelleen vanhempien tukea ja kannustusta opintojensa aikana. Suomen Vanhempainliiton Chillisti mukana -hanke selvitti yli sadan nuoren toiveita opiskelijoille järjestämissään työpajoissa sekä oppitunneilla vieraillessaan. Syksyn aikana Vanhempainliitossa selvitetään vastavuoroisesti kotiväen näkemyksiä tiettävästi ensimmäisellä toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vanhempien lakisääteinen rooli muuttui. Nyt vanhemmat ovat vastuussa oman […]

Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
17.5.2021

Nuorten hyvinvointihaasteet syyniin toisella asteella – Chillisti mukana!

Ville Koikkalainen on aloittanut Vanhempainliiton uudessa Chillisti mukana! -hankkeessa Minna Palmun työparina. Ville siirtyy Vanhempainliittoon Aseman Lapset ry:n palveluksesta, jossa hän on toiminut valtakunnallisen K-0-hankkeen kouluttajana. K-0-hankkeessa on neljän vuoden ajan selvitetty pitkittyneitä ja ongelmallisia koulukiusaamistapauksia ja kehitetty toimintaa niiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. Kokemukseni mukaan vanhempien mukaan ottaminen nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen on yksi […]

Johdolle Kannanotto Opettajille Toinen aste Uutiset Vanhempainliitto
7.1.2021

Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää ryhtiliikettä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland Vanhempien lakisääteinen vastuu huolehtia lapsen ja nuoren koulunkäynnistä on tähän asti päättynyt, kun nuori saa peruskoulun päättötodistuksen. Oppivelvollisuuden laajentuessa, vanhempien vastuu ulottuu aina siihen saakka, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on toisella asteella ollut toistaiseksi varsin […]