Nuorten hyvinvointihaasteet syyniin toisella asteella – Chillisti mukana!

Ville Koikkalainen on aloittanut Vanhempainliiton uudessa Chillisti mukana! -hankkeessa Minna Palmun työparina. Ville siirtyy Vanhempainliittoon Aseman Lapset ry:n palveluksesta, jossa hän on toiminut valtakunnallisen K-0-hankkeen kouluttajana. K-0-hankkeessa on neljän vuoden ajan selvitetty pitkittyneitä ja ongelmallisia koulukiusaamistapauksia ja kehitetty toimintaa niiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Kokemukseni mukaan vanhempien mukaan ottaminen nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen on yksi tärkeimmistä tekijöistä.

Vanhempainliiton uusi kolmivuotinen hanke etsii ratkaisuja nuorten hyvinvointihaasteisiin, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät opiskelua, edistämällä nuorten ja vanhempien osallisuutta, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hanketyön keskiössä on kodin ja oppilaitoksen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan pilottioppilaitosten nuorten, vanhempien ja henkilöstön kokemuksia nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista ilmiöistä. Hankeen myötä kehitetään uusia, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja vahvistetaan jo olemassa olevia, toimivia käytänteitä.

”Kokemukseni mukaan vanhempien mukaan ottaminen nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen on yksi tärkeimmistä tekijöistä”, muistuttaa Vanhempainliitossa tänään aloittanut yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen.

Aikuisina emme voi puhua nuorten asioista ilman nuorten mukana oloa.

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu korostaa nuorten kuulemista ja osallistamista. ”Puhuttaessa nuorten hyvinvointihaasteiden ratkaisemisesta tai kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä nuorten äänen kuuleminen on tärkeää. Aikuisina emme voi puhua nuorten asioista ilman nuorten mukana oloa.”

Hanke osuu ajankohtaiseen saumaan, kun oppivelvollisuus laajenee ja jokaisen perusopintonsa päättävän nuoren tulee hakeutua toiselle asteelle. Samalla kodin ja koulun / oppilaitoksen välisen yhteistyön merkitys korostuu. Hankkeen myötä pyritään syventämään vanhempien ja henkilökunnan ymmärrystä siitä, kuinka toimiva yhteistyö voi edistää nuorten ja koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Lisätietoja hankkeesta:

Ota yhteyttä!

Minna Palmu

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija, Chillisti mukana! -hanke

+358 41 313 5634

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Ota yhteyttä!


Chillisti mukana! – Vanhemmat toisella asteella opiskelevien nuorten hyvinvointia vahvistamassa -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeessa on aluksi mukana kolme pilottioppilaitosta sekä kumppanuusverkosto, joka koostuu lukuisista järjestöistä ja asiantuntijoista.