Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää ryhtiliikettä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland


Vanhempien lakisääteinen vastuu huolehtia lapsen ja nuoren koulunkäynnistä on tähän asti päättynyt, kun nuori saa peruskoulun päättötodistuksen. Oppivelvollisuuden laajentuessa, vanhempien vastuu ulottuu aina siihen saakka, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on toisella asteella ollut toistaiseksi varsin vähäistä. Nyt tarve kasvaa huomattavasti. Perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa onkin ryhdyttävä pikaisesti luomaan toimivia malleja vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle, jotta oppivelvollisuuden tavoitteet voidaan saavuttaa.

Toimiva yhteistyö edellyttää perusopetuksen päättäviä luokkia sekä toisen asteen opiskelijoita luotsaavilta aloitteellisuutta ja etupainotteista viestintää sekä aitoa kontaktia perheiden kanssa. Vanhemmat tulee kutsua koolle ja heitä tulee kannustaa yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa, jotta he voivat seisoa nuoren opintojen tukena.

Meillä ei ole varaa hukata yhtään nuorta

Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteena on, että jokainen tänä keväänä peruskoulunsa päättävä nuori aloittaa toisen asteen opinnot syksyllä. Koronakriisi on osoittanut, että osa nuorista sekä perusopetuksessa että toisella asteella on jo pudonnut kärryiltä. Heidät on saatava yhteisin ponnistuksin takaisin kartalle.

– Meillä ei ole varaa hukata yhtään nuorta, vetoaa toiminnanjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta.

Myös vanhempien tulee olla oma-aloitteisia ja aktiivisia ja tutustua uusin silmin oppivelvollisuuden sisältöön sekä tulevien opintojen tavoitteisiin yhdessä nuoren kanssa. Vanhempien kannattaa myös verkostoitua keskenään ja olla siten rakentamassa nuorten ympärille turvaverkkoa yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. On pidettävä huolta, että perusopetuksen ja toisen asteen väliin ei pääse syntymään kuilua, johon nuori on vaarassa pudota.

Vanhemmat tarvitsevat oppilaitosten tukea yhteisen kasvatusvastuun kantamisessa

– Peruskoulun päättyminen on kriittinen nivelvaihe teini-ikäisen nuoren elämässä. Vanhemmat tarvitsevat oppilaitosten tukea yhteisen kasvatusvastuun kantamisessa, muistuttaa Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk.

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland ovat yhteistyössä tuottaneet Tervetuloa toiselle asteelle -oppaan, joka tarjoaa vanhemmille nuoren opintoihin ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Lisätietoja antavat:

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
040 553 0981
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi

Micaela Romantschuk, toiminnanjohtaja, Förbundet Hem och Skola i Finland
050 336 2016
micaela@hemochskola.fi

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen