Päiväkoti alkaa, tervetuloa!

Päiväkodin aloitus tuo tullessaan paljon uutta erityisesti lapselle, mutta se muuttaa samalla koko perheen arkea. Miten muutokseen voisi valmistautua ja mitä vanhempien olisi hyvä tietää?

Opas kertoo päiväkodin aloitukseen liittyvistä käytännön asioista, mutta lyhyesti myös lainsäädännöstä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

Opas on kirjoitettu päiväkodin näkökulmasta, mutta sen sisältöä voi mainiosti soveltaa myös perhepäivähoidon tarpeisiin!

Päiväkodin henkilöstön rooli korostuu uuden perheen aloittaessa varhaiskasvatusta. Alussa on tärkeä käydä läpi päiväkodin ja lapsiryhmän tavoitteita ja tapoja. Hyvään kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön kannattaa pyrkiä heti ensitapaamisesta lähtien. Toimiva yhteistyö on hyvä perusta onnistuneelle varhaiskasvatuspolulle ja sillä tuetaan lapsen kasvua, viihtymistä, oppimista ja turvallisuutta päiväkodissa. Myönteinen suhtautuminen päiväkodin aloittamiseen, auttaa lapsen hyvään alkuun.

Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -opaan painettu versio tulossa tilausjärjestelmäämme syksyllä 2021.

Lataa Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -opas tästä (fin, pdf)

Vanhempainiltaan

Päiväkoti alkaa -diaesityksen pohjalta voit pitää vanhempainillan, jossa käydään oppaan teemoja läpi vanhempien kanssa keskustellen. Voitte käydä läpi koko diasarjan tai poimia kokonaisuudesta iltaan sopivat teemat.

Lataa Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -diat vanhempainiltaan (fin, pptx)

Sarjaan kuuluvat myös:

Koulu alkaa, tervetuloa! 

Tervetuloa yläkouluun!

Tervetuloa toiselle asteelle! 

Sarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola.