Päiväkoti alkaa, tervetuloa!

13.8.2019

Päiväkodin aloitus tuo tullessaan paljon uutta erityisesti lapselle, mutta se muuttaa samalla koko perheen arkea. Miten muutokseen voisi valmistautua ja mitä vanhempien olisi hyvä tietää?

Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan yhteistyössä laatima opas kertoo päiväkodin aloitukseen liittyvistä käytännön asioista, mutta lyhyesti myös lainsäädännöstä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

Päiväkodin henkilöstön rooli korostuu uuden perheen aloittaessa varhaiskasvatusta. Alussa on tärkeä käydä läpi päiväkodin ja lapsiryhmän tavoitteita ja tapoja. Hyvään kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön kannattaa pyrkiä heti ensitapaamisesta lähtien. Toimiva yhteistyö on hyvä perusta onnistuneelle varhaiskasvatuspolulle ja sillä tuetaan lapsen kasvua, viihtymistä, oppimista ja turvallisuutta päiväkodissa. Myönteinen suhtautuminen päiväkodin aloittamiseen, auttaa lapsen hyvään alkuun.

Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -opas on toistaiseksi saatavissa ainoastaan verkkojulkaisuna. Painettu opas ilmestyy myöhemmin syksyllä loka-marraskuussa.

Julkaisusarjaan kuuluvat myös aiemmin ilmestyneet oppaat Koulu alkaa, tervetuloa! ja Tervetuloa yläkouluun!

Lataa Päiväkoti alkaa -opas tästä (pdf, fin)

Dagis börjar – Välkommen! (pdf, sv)

Jaa artikkeli