Toisella asteella puututaan ongelmiin liian myöhään

Toisen asteen oppilaitosten kannattaa tukea nuorten hyvinvointia ja opinnoissa etenemistä nykyistä monipuolisemmalla yhteistyöllä kotien kanssa.

”Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle ei takaa sitä, että kaikki nuoret valmistuisivat”, sanoo yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen Suomen Vanhempainliitosta.

Osassa oppilaitoksia yhteydenpito kotien kanssa rajoittuu yhteen tiedotusluontoiseen kotiväeniltaan ja muutamaan tiedotteeseen vuodessa.

Moni nuori tarvitsee toisesta asteesta selvitäkseen nykyistä enemmän vanhempien ja oppilaitoksen tukea. Puutteellinen yhteistyö oppilaitosten ja kotien välillä haittaa tuen tarpeen havaitsemista ja tuen kohdentamista oikeisiin asioihin.

”Osassa oppilaitoksia yhteydenpito kotien kanssa rajoittuu yhteen tiedotusluontoiseen kotiväeniltaan ja muutamaan tiedotteeseen vuodessa. Koteihin ollaan enemmän yhteydessä vasta, jos tulee ongelmia”, harmittelee Koikkalainen.

Vanhempainliiton hanketyössä on saatu hyviä kokemuksia siitä, että toisen asteen oppilaitokset lisäävät vuorovaikutusta kotien kanssa ja tekevät sitä heti opintojen alusta saakka myönteisessä hengessä, monipuolistavat vuorovaikutuksen tapoja ja kutsuvat kotiväkeä osallistumaan esimerkiksi opintojen suunnitteluun.

Koikkalainen rohkaisee oppilaitoksia ottamaan nuoria mukaan kotiväen iltojen suunnitteluun ja tarjoamaan vanhemmille nykyistä enemmän mahdollisuuksia kohdata myös toisiaan. Henkilökohtainen yhteydenpitokin kannattaa.

“Esimerkiksi eräs opettaja kertoi soittavansa opintojen alkaessa kaikille huoltajille ja kokevansa sen erinomaiseksi tavaksi aloittaa yhteistyö. Siinä tutustutaan puolin ja toisin. Yhteyden vahvistuminen ennaltaehkäisee ongelmia, säästää lopulta aikaa, helpottaa omaa työtä ja on nuoren etu.”

Nuori suunnistaa epävarmassa maailmassa

”Vaikka valtaosa nuorista voi hyvin, on nuorten pahoinvointi yleisesti ottaen lisääntynyt. Ne nuoret, jotka voivat pahoin, voivat todella pahoin, sanoo Vanhempainliiton toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu.

”Ongelmat koskettavat isompaa joukkoa kuin aikaisemmin. Elämme monin tavoin uudenlaisessa ja epävarmassa maailmassa. On hyvä, että oppivelvollisuus tavoittaa kaikki nuoret, mutta se ei vähennä epävarmuutta yhteiskunnassa ja sen vaikutusta nuorten elämään.”

Palmu korostaa, että pahoinvoinnin ja yksinäisyyden lisääntyessä yhteistyötä ja yhteisöjä tarvitaan entistä enemmän. Vanhempainliiton toteuttamassa vanhempien barometrissä on tullut esiin, että myös toisen asteen opiskelijoiden vanhemmista moni on kokenut uupumusta kasvatustehtävässään.

Onnistuessaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyö on viesti nuorelle: ”Se ei ole viranomainen, joka pakottaa, eikä mutsi tai faija joka huutaa, vaan jengi joka haluaa nuoren onnistuvan.

“Kukaan ei jaksa yksin  ̶  eivät nuoret, eivät vanhemmat eivätkä opettajat”, Palmu sanoo.

Onnistuessaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyö on viesti nuorelle:

”Se ei ole viranomainen joka pakottaa, eikä mutsi tai faija joka huutaa, vaan jengi, joka haluaa nuoren onnistuvan”, toteaa Ammattiopisto Liven rehtori Antti Aavikko Chillisti mukana -hankkeen Toinen Aste Suomi -videosarjassa.

Kun yhteistyö ja vuorovaikutus resursoidaan ja suunnitellaan oppilaitoksessa hyvin, sen tekeminen on kouluarjessa sujuvaa. Vanhempainliitto tarjoaa yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen konkreettisia käytännön vinkkejä uudistetuilla Toinen aste -sivuillaan.

Tutustu Toinen aste -sisältöihimme


Lisätietoja:

Minna Palmu
Toisen asteen koulutuksen asiantuntija, Chillisti mukana! -hanke
+358 41 313 5634
minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Ville Koikkalainen
Yhteisötyön asiantuntija, Chillisti mukana! -hanke
+358 50 592 2554
ville.koikkalainen@vanhempainliitto.fi