Vanhempien barometri 2022 kysely – Toinen aste

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland keräävät ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa sekä valmentavassa koulutuksessa opiskelevien nuorten vanhempien kokemuksia lastensa opiskeluun, hyvinvointiin, vanhemmuuteen sekä oppilaitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun toisella asteella opiskelevien nuorten vanhempia kuullaan näin laajalti. Järjestöt ovat aiemmin tehneet vastaavia kyselyitä varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmille.

Kysely on suunnattu niille aikuisille, jotka toimivat alle 18-vuotiaan opiskelijan vanhemman roolissa.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vanhempien lakisääteinen rooli muuttui. Nyt vanhemmat ovat vastuussa oman nuorensa oppivelvollisuuden toteutumisesta siihen asti, kunnes nuori on täysi-ikäinen. Muutos edellyttää aiempaa aktiivisempaa vuoropuhelua oppilaitoksen ja kodin välillä. Kyselyn avulla järjestöt haluavat luoda kuvan nykytilasta ja arvioida, millaisia tukitoimia ja toimintatapoja nuoret opiskeluarjessaan tarvitsevat.

Vanhempien barometri -kysely toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä ja se on suunnattu niille aikuisille, jotka toimivat alle 18-vuotiaan opiskelijan vanhemman roolissa. Kysely on auki 18.12.2022 saakka ja sitä toivotaan jaettavan mm. toisen asteen oppilaitosten kautta kohderyhmään kuuluville vanhemmille. Barometrin tulokset julkaistaan keväällä 2023.

Linkki kyselyyn: Vanhempien barometri 2022 – Toinen aste

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi
p. 040 577 8815

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland
micaela.romantschuk@hemochskola.fi
tfn 050 336 2016