Opiskeluhuollon järjestäminen jatkossa hyvinvointialueiden vastuulla

Opiskeluhuoltopalveluiden eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Koulujen ammattilaisten ja vanhempien keskuudessa on herännyt kysymyksiä oppilasta koskevien tietojen siirtymisestä organisaatiosta toiseen sekä ammattilaisten välisestä, mahdollisimman saumattomasta yhteistyöstä myös jatkossa lasten ja nuoren parhaaksi.

Opetushallitus on koonnut verkkosivuilleen tietoa siitä, miten ja millä periaattein koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tietoa oppilaista ja opiskelijoista opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisten käyttöön 1.1.2023 alkaen. Sivustolla kerrotaan esimerkiksi, voiko koulutuksen järjestäjä antaa pääsyn opiskelijahallintojärjestelmäänsä opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille eli kuraattoreille, psykologeille, terveydenhoitajille ja lääkäreille tai voiko koulutuksen järjestäjä luovuttaa opiskelijoiden nimet ja syntymäajat koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

Opetushallitus julkaisee ensi vuoden puolella lisää tukimateriaalia opiskeluhuollon kysymyksistä.

Vanhempainliitto seuraa aihetta koskevaa uutisointia ja viestii aiheesta vanhemmille ja jäsenistölleen. Päivitämme ajankohtaista tietoa uudistuksesta myös tälle uutiskanavalle.

Lue lisää (oph.fi)