Vantaan kouluampumistapaus järkyttää

Vantaalla Viertolan koulun opetustiloissa tapahtunut ampumavälikohtaus järkyttää. Vanhempainliitto toivoo voimia kriisin kohdanneille oppilaille, heidän vanhemmilleen sekä opetushenkilökunnalle. Liitto pitää myös tärkeänä, että tapahtumaan osallisiksi joutuneet saavat kaiken mahdollisen tuen ja avun kriisistä toipumiseen.

Tapaus voi järkyttää kouluarjessa myös laajemmin.

”Nyt on erityisen tärkeää, että aikuiset ovat lapsille läsnä, kuuntelevat, rauhoittelevat ja huolehtivat arjen hyvinvointia tukevista perusasioista”, muistuttaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.

Vantaan tapauksen uutisoinnissa on myös tullut ilmi, että kriisin kohdanneiden lasten vanhempia on pyrkinyt koululle, mutta viranomaiset ovat joutuneet käännyttämään heidät pois.

”Vanhempien huoli ja hätä on hyvin ymmärrettävää”, Ohtonen-Jones sanoo.

Kriisin sattuessa on ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmille viestitään nopeasti koulun kriisiviestintäsuunnitelmien mukaisesti. Vanhempainliitto toivoo myös, että koulujen varautumissuunnitelmia käytäisiin huoltajien kanssa säännöllisesti läpi, jotta kaikki kouluyhteisössä ovat tietoisia, kuinka vastaavissa tilanteissa tulee toimia.

Lisätietoa, kuinka tukea lasta kriisitilanteessa: