Hyvä me! Vanhempaintoiminnassa on voimaa

Anri Leveelahti
Kirjoittaja toimii Suomen Vanhempainliitossa järjestötoiminnan asiantuntijana.


Viime vuonna vanhempainyhdistystoiminnassa oli mukana yli 12 000 vanhempaa kautta koko Suomen. Nämä vanhemmat olivat mukana järjestämässä tapahtumia, asiantuntijaluentoja, kampanjoita, harrastustoimintaa, vertaisryhmätoimintaa, retkiä, varainhankintakampanjoita sekä tekemässä kannanottoja ja lausuntoja. Kiitos kaikille upeille vapaaehtoisillemme yhteisöllisyyttä vahvistavasta työstä!

Jäsenkyselyn 2022 tulokset luovat uskoa yhteisöjen voimaan. Vanhempainyhdistyksien puheenjohtajat kertoivat vastauksissaan asioista, jotka viime vuonna erityisesti ilahduttivat yhdistyksen toiminnassa. Tässä muutamia poimintoja:

Hyvää yhteistyötä edesauttavat säännöllinen yhteydenpito, myönteinen asenne, avoin keskustelu, luottamus ja kiittäminen.

  • ”Meidän yhteishenkemme on mahtava. Sitten yhteistyö yläkoulun henkilökunnan kanssa. Parhainta on pitää yläkoulun päivän aikana glögitarjoilua tai vapputarjoilua ja olla läsnä puoli päivää nuorten keskellä.”
  • ”Onnistuimme ekaluokkalaisten vanhemmille ja heidän koulunsa aloittaneille lapsille järjestettävässä tapahtumassa. Siitä tuli hyvää palautetta ja vanhemmat kokivat sen mahdollisuutena tutustua toisiinsa ja lapsiensa ystäväpiiriin.”
  • ”Mukana oli uusia toimijoita. Koulun kanssa yhteistyö parantui, ei olla enää vain kassalipas.”
  • ”Toteutimme ja mahdollistimme oppilaskunnan hallituksen ideoiman ja suunnitteleman Unelmien koulupäivän, joka oli MOK-viikon huipennus!”
  • ”Ex tempore -tapahtumat, Iivon kultahiihdot, ystävänpäiväluistelu ja nuotioilta saivat yllättävän paljon osallistujia, vaikka tapahtumista päätettiin samana tai edellisenä päivä. Rento yhdessäolo nuotion ääressä sai yllättävän monen hyvälle tuulelle, eikä minulta järjestäjänä vaatinut kuin laittaa kutsut Facebookiin ja WA-ryhmiin. ”
  • ”Kehittelimme uusia tapoja toimia esim. Yhdeksäsluokkalaisten piknikin, saimme oppilaskunnan jäseniä mukaan tapaamisiin, porukassa on ollut hyvä ideoida ja keskustella asioista”.
  • ”Kouluruokadiplomin edistäminen ja hankkiminen koululle.”
  • ”Hyvä yhteistyö koulun ja yhdistyksen välillä. Tykkäämme koulustamme, opettajista ja rehtorista. Aloitettiin aamupalatoiminta koulukoutsin kanssa.”

Lisää ilahduttavia asioita. Jäsenkyselyyn vastanneiden yhdistyksien puheenjohtajista 93% vastasi, että yhteistyö päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen kanssa sujuu hyvin tai erinomaisesti. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös oppilaskuntien kanssa (69% yhdistyksistä) sekä yhteisöllisten opiskelijahuoltoryhmien kanssa (50% yhdistyksistä). Hyvää yhteistyötä edesauttavat säännöllinen yhteydenpito, myönteinen asenne, avoin keskustelu, luottamus ja kiittäminen.

Tästä on hyvä jatkaa yhteistä kehittämistyötä!

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Toinen aste Vanhempainliitto
1.4.2022

Pers edellä puuhun vai yhdessä eteenpäin?

Toiselle asteelle siirtyessä kodin ja oppilaitoksen yhteistyö vähenee ja vastuu opinnoista siirtyy vahvemmin nuorelle itselleen. Lain mukaan vanhemmilla on kuitenkin vastuu nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta 18 ikävuoteen saakka. Vaikka lakisääteinen vastuu loppuu, on vanhempien nuorelle antama tuki tärkeää ja erittäin arvokasta tämän jälkeenkin. Millainen kodin ja oppilaitoksen yhteistyö auttaisi nuorta ottamaan vastuuta ja kasvamaan kohti aikuisuutta?

Blogi Vanhempainliitto
1.10.2020

Tule apuun Pasi

Kouluisäntä kutsuu kaikkia kohtaamiaan oppilaita nimellä. Hän ennättää kysellä mitä kuuluu, kuinka voit, mikä fiilis. Hän ratkaisee päivittäin monta pientä ja isompaakin pulmaa. Auttaa, kuuntelee ja heittää hauskaa läppää.