Hyvä me! Vanhempaintoiminnassa on voimaa

Anri Leveelahti
Kirjoittaja toimii Suomen Vanhempainliitossa järjestötoiminnan asiantuntijana.


Viime vuonna vanhempainyhdistystoiminnassa oli mukana yli 12 000 vanhempaa kautta koko Suomen. Nämä vanhemmat olivat mukana järjestämässä tapahtumia, asiantuntijaluentoja, kampanjoita, harrastustoimintaa, vertaisryhmätoimintaa, retkiä, varainhankintakampanjoita sekä tekemässä kannanottoja ja lausuntoja. Kiitos kaikille upeille vapaaehtoisillemme yhteisöllisyyttä vahvistavasta työstä!

Jäsenkyselyn 2022 tulokset luovat uskoa yhteisöjen voimaan. Vanhempainyhdistyksien puheenjohtajat kertoivat vastauksissaan asioista, jotka viime vuonna erityisesti ilahduttivat yhdistyksen toiminnassa. Tässä muutamia poimintoja:

Hyvää yhteistyötä edesauttavat säännöllinen yhteydenpito, myönteinen asenne, avoin keskustelu, luottamus ja kiittäminen.

  • ”Meidän yhteishenkemme on mahtava. Sitten yhteistyö yläkoulun henkilökunnan kanssa. Parhainta on pitää yläkoulun päivän aikana glögitarjoilua tai vapputarjoilua ja olla läsnä puoli päivää nuorten keskellä.”
  • ”Onnistuimme ekaluokkalaisten vanhemmille ja heidän koulunsa aloittaneille lapsille järjestettävässä tapahtumassa. Siitä tuli hyvää palautetta ja vanhemmat kokivat sen mahdollisuutena tutustua toisiinsa ja lapsiensa ystäväpiiriin.”
  • ”Mukana oli uusia toimijoita. Koulun kanssa yhteistyö parantui, ei olla enää vain kassalipas.”
  • ”Toteutimme ja mahdollistimme oppilaskunnan hallituksen ideoiman ja suunnitteleman Unelmien koulupäivän, joka oli MOK-viikon huipennus!”
  • ”Ex tempore -tapahtumat, Iivon kultahiihdot, ystävänpäiväluistelu ja nuotioilta saivat yllättävän paljon osallistujia, vaikka tapahtumista päätettiin samana tai edellisenä päivä. Rento yhdessäolo nuotion ääressä sai yllättävän monen hyvälle tuulelle, eikä minulta järjestäjänä vaatinut kuin laittaa kutsut Facebookiin ja WA-ryhmiin. ”
  • ”Kehittelimme uusia tapoja toimia esim. Yhdeksäsluokkalaisten piknikin, saimme oppilaskunnan jäseniä mukaan tapaamisiin, porukassa on ollut hyvä ideoida ja keskustella asioista”.
  • ”Kouluruokadiplomin edistäminen ja hankkiminen koululle.”
  • ”Hyvä yhteistyö koulun ja yhdistyksen välillä. Tykkäämme koulustamme, opettajista ja rehtorista. Aloitettiin aamupalatoiminta koulukoutsin kanssa.”

Lisää ilahduttavia asioita. Jäsenkyselyyn vastanneiden yhdistyksien puheenjohtajista 93% vastasi, että yhteistyö päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen kanssa sujuu hyvin tai erinomaisesti. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös oppilaskuntien kanssa (69% yhdistyksistä) sekä yhteisöllisten opiskelijahuoltoryhmien kanssa (50% yhdistyksistä). Hyvää yhteistyötä edesauttavat säännöllinen yhteydenpito, myönteinen asenne, avoin keskustelu, luottamus ja kiittäminen.

Tästä on hyvä jatkaa yhteistä kehittämistyötä!

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Sari Junnilla
Blogi Hyvinvointi Johdolle Opettajille Vanhempaintoimijoille
30.8.2018

Kouluruokailu alusta ruokakasvatukselle

Blogisarjamme: Kouluruokailu 70 vuotta
”Omassa työssäni, koulun emäntänä, pohdin keinoja, joilla julkinen ruokapalvelu voisi olla vanhempien tukena kasvatustyössä. Monista vaihtoehdoista valitsin oman osaamisalueeni, ruokakasvatuksen sisällyttämisen kouluruokailuun.”

Kirjoittaja Elina Johansson
Blogi Vanhempainliitto
3.2.2020

Sivusta seuraaminen ei kuulu vahvuuksiini

Kirjoittaja Elina Johansson kannustaa kaikkia osallistumaan vanhempaintoimintaan. Se voimaannuttaa ja inspiroi, tarjoaa vertaisryhmän ja foorumin vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallistujan omien intressien ja voimavarojen mukaan.