Hyvää vapaaehtoisten päivää!

Ulla Siimes

Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja


Vapaaehtoistoiminta vanhempainyhdistyksissä – kuten kaikkialla muuallakin – on tänä vuonna ollut isojen haasteiden edessä. Vanhempaintoiminta luo päiväkodeissa ja kouluissa yhteisöllisyyttä tekemällä tiivistä yhteistyötä opettajien ja johdon kanssa, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, kiittämällä ja kannustamalla. Koronavuonna yhteisöllisyyden rakentaminen on ollut vaikeaa. 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ovet ovat sulkeutuneet muilta kuin ammattilaisilta ja lapsilta, välttämättä edes vanhempainyhdistys ei ole päässyt pitämään omia kokouksiaan päiväkodin tai koulun tiloihin. Koronan vuoksi tapahtumia, vanhempainiltoja ja vuosikokouksia on ollut vaikeata järjestää. Etänä toteutetut koulun kokoukset ovat saattaneet muuttaa vuorovaikutusta päiväkodin ja koulun kanssa.  

Yhdistykset ovat osoittaneet huikeaa luovuutta järjestäessään toimintaansa uudella tavalla.

Monet vanhempainyhdistyksemme ovat kuitenkin löytäneet uusia tapoja toteuttaa toimintaansa. Etävanhempainillat, etäkokoukset ja ulkotapahtumat turvavälein ovat löytäneet tiensä monen vanhempainyhdistyksen vuosikelloon. Yhdistykset ovat osoittaneet huikeaa luovuutta järjestäessään toimintaansa uudella tavalla.  

Kasvokkaisten kohtaamisten puute kuitenkin muuttaa yhdistystoimintaa. Monelle vapaaehtoistoimijalle toiminnan ydin on ollut tapaaminen muiden samanhenkisten kanssa. Kokouksissa tai tapahtumien yhteydessä on vaihdettu kuulumisia ja luotu tärkeitä arjen verkostoja. Kasvokkaisten kohtaamisten puuttuessa saattaa yhdistystoiminnasta lähteä pois iso ja merkittävä palanen; tutustuminen ja ystävystyminen.  

Erityisen haasteellista vanhempainyhdistyksille on tänä vuonna ollut löytää uusia vapaaehtoisia; hallituksen jäseniä ja muita aktiiveja. Vanhempainillat ja muut päiväkodin tai koulun tapahtumat ja tapaamiset ovat olleet luontevia paikkoja ottaa vanhempainyhdistystoiminta puheeksi ja kannustaa uusia toimijoita mukaan. Etänä järjestetyissä tilaisuuksissa nämä epämuodolliset keskustelut ja kohtaamiset jäävät pois, eivätkä yleiset esittelypuheenvuorot välttämättä sytytä innostusta tulla mukaan toimintaan. 

Järjestöt ovat suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä voimavara; koronakriisissäkin järjestöt ovat ottaneet paljon hoitaakseen ja kantaakseen.

Koronan aiheuttamat haasteet vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan eivät koske vain vanhempainyhdistystoimintaa, vaan laajemmin koko suomalaista yhdistystoiminnan kenttää. Järjestöt ovat suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä voimavara; koronakriisissäkin järjestöt ovat ottaneet paljon hoitaakseen ja kantaakseen. Olemme nostaneet järjestöjen roolia ja haasteita keskusteluun myös valtiovallan kanssa.  

Toivomme myös, että valtio ottaa vahvan roolin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan tukemisessa.

Tiedämme, että vanhempaintoiminnan historia ja käytänteet kantavat vaikeiden aikojen ylitse. Tiedämme myös, että vanhempaintoimijoita ei korona lannista. Uskomme, että vanhempaintoimijat kääntävät katseensa koronan jälkeiseen aikaan ja miettivät, millaisen roolin ottavat päiväkotien ja koulujen yhteisön rakentamisessa, kun kasvokkaiset kohtaamiset ovat jälleen mahdollisia. Toivomme, että pystymme liittona tässä työssä auttamaan. Toivomme myös, että valtio ottaa vahvan roolin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan tukemisessa. 

Kiitos että olet työssä mukana, vapaaehtoinen! 


Kansainvälinen Vapaaehtoisten päivä on vuosittain 5. joulukuuta. Vuonna 2020 Vapaaehtoisten päivää vietetään kuitenkin jo 4.12.

 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
7.9.2022

Yhteinen tuen polku varhaiskasvatuksessa

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa uudistui elokuun alussa, uudistusta toivottiin ja odotettiin pitkään. Tukea yhtenäistettiin perusopetuksen tuen kanssa. Lapsen kannalta merkityksellistä on, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana ja edelleen lapsen siirtyessä perusopetukseen. Syksyn vanhempainilloissa ja vanhemmille viestitellessä on tärkeä avata lapsen oikeutta tukeen sekä kertoa tuen järjestelyistä ja toteutuksesta. Kysymyksille ja keskustelulle tulee varata riittävästi aikaa.  

Blogi Vanhempainliitto
23.8.2021

Turvallinen koulu tehdään yhdessä

Lukuvuoden 2021-22 Valtakunnallinen koulurauhan julistustapahtuma järjestetään Sodankylässä. Lapset ja nuoret valitsivat koulurauhavuoden teemaksi turvallisen koulun. Jyväskylän Lasten parlamentin suuristunnossa lapsiasiavaltuutettu oli kuulemassa lasten ajatuksia turvallisuudesta. Lapset kuvasivat turvallisuuden muodostuvan ympärillä olevista ihmisistä, turvallisista aikuisista, perheestä, vanhemmista ja ystävistä. Lisäksi säännöt ja hyvä ilmapiiri tuovat lapsille turvallisuutta.