Arvostava yhteistyö syntyy yhdessä

Kati Rita
Kirjoittaja on kainuulainen vanhempaintoiminnan kannustaja, Ristijärven vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja sekä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varajäsen.


Vanhempainyhdistysten vuosikello raksuttaa monelta osin samaa tahtia koulun ja päiväkodin kanssa, ja näin kevään korvalla herää halu kiittää päättyvän lukuvuoden ja toimikauden aikana tehdystä työstä.

Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea liiton valtakunnallista tunnustusta henkilölle tai taholle, joka on esimerkiksi teoin ja asenteellaan tukenut vanhempaintoimintaa ja vahvistanut kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä. Liiton johtokunta myöntää kunniakirjoja kolmesti vuodessa hakemusten perusteella. Tämän kevään kunniakirjojen myöntäminen vahvistettiin liiton johtokunnan kokouksessa 15.4.2023. Tällä kertaa johtokunta ilokseen huomasi, että ympäri Suomea on haluttu muistaa kunniakirjoin myös opettajia ja rehtoreita.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään monella tasolla ja eri tavoin. Yksittäisen vanhemman ja opettajan keskustelu yhden lapsen asioissa lienee se tapa, jossa yhteistyö toteutuu useimmiten. Varhaiskasvatuksessa näitä keskusteluja käydään päivittäin, ja koulun puolella tarvittaessa. 

Vanhempainyhdistysten ja kasvatusyhteisöjen tasolla yhteistyö vaatii onnistuakseen laadukasta dialogia, yhteisen tahtotilan ja tavoitteen. Yksilöistä muodostuu yhteisöjä, jotka ovatkin yksittäisten ihmisten summaa suurempia. Kunniakirjojen avulla on mahdollista kiittää yksilöitä näiden yhteisöjen tärkeinä tekijöinä.

Hakemuksista ilmenee kivat kokemukset onnistuneesta yhteistyöstä, jonka taustalla on yhteiset tavoitteet ja toimet lasten oppimisen, kasvun ja kehittymisen edistämiseksi.

“…edistää omalla toiminnallaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä…” 

“Haluamme kiittää häntä hyvästä yhteistyöstä…”

“Yhteistyö on ollut mutkatonta ja avointa. Olemme tulleet kuulluksi, saaneet osallistua keskusteluun ja mielipidettämme on myös erikseen kysytty ja sitä on arvostettu.”

“…on arvokas linkki vanhempainyhdistyksen ja kasvatusyhteisöjen välillä. Hänen avullaan meillä on hyvä yhteys kouluun ja päiväkotiin sekä käsitys, mitä tarvitaan ja mikä on järkevää.”

Muun muassa näillä perustein kunniakirjoja on tänä keväänä haettu opettajille. Ehkä elämme sellaista aikaa, jolloin puolin ja toisin halutaan erityisesti rakentaa ja kehittää yhteistyötä yhteisöjen välillä. Hakemusten perusteella juuri tällaisesta, yhteyksien rakentamisesta, vanhemmat haluavat kiittää opettajia. Hakemuksista ilmenee kivat kokemukset onnistuneesta yhteistyöstä, jonka taustalla on yhteiset tavoitteet ja toimet lasten oppimisen, kasvun ja kehittymisen edistämiseksi. Arvostava yhteistyö syntyy yhdessä. 

Keväisin kiitämme menneestä lukuvuodesta ja toimikaudesta, mutta kiitoksen hetki voi olla koska vain. Hyvä vahvistuu kiitoksella.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi
20.6.2019

Negatiivinen palaute nujertaa nepsy-nuoren

”Positiivisen, vahvuuslähtöisen pedagogiikan vahvasta viime aikaisesta esiinmarssista huolimatta niiden periaatteet eivät näytä rantautuneen jokaiseen niemeen, notkoon ja saarelmaan”, pohtii blogivieraamme. ”Edes kiitettävää hipova suoriutuminen vaikeasta akateemisesta oppiaineesta ei tuota myönteistä palautetta.”
Tämä blogi julkaistaan poikkeuksellisesti nimettömänä.

Blogi Vanhempainliitto
1.10.2020

Tule apuun Pasi

Kouluisäntä kutsuu kaikkia kohtaamiaan oppilaita nimellä. Hän ennättää kysellä mitä kuuluu, kuinka voit, mikä fiilis. Hän ratkaisee päivittäin monta pientä ja isompaakin pulmaa. Auttaa, kuuntelee ja heittää hauskaa läppää.