KESY ja SYKE – Välineitä monenlaisten lasten ja nuorten kohtaamiseen

Sari Haapakangas
Kirjoittaja toimii erityiskasvatuksen asiantuntijana Suomen Vanhempainliitossa.


KESY – Keskustelu symbolein ja SYKE – Syventävä keskustelu -toimintamallit syntyivät kentältä nousseeseen tarpeeseen varmistaa lapsen tai nuoren kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen häntä koskevissa koulun keskusteluissa. ”Miten sinulla menee” on tärkeä kysymys kasvattajalta lapselle tai nuorelle, mutta usein vastaus jää melko pintapuoliseksi, kuten ”Ihan ok”.

KESY ja SYKE ovat esimerkkejä välineistä, joiden avulla voidaan konkreettisesti edistää lapsen ja nuoren osallisuutta häntä itseään koskevissa keskusteluissa ja tuen polkujen suunnittelussa.

KESY ja SYKE auttavat jäsentämään tätä kysymystä korttien kautta tuoden samalla esille lapsen tai nuoren vahvuuksia ja haasteita koulussa ja myös muilla elämän osa-alueilla. Sijoittamalla keskustelun tavoitteen mukaan valittuja kortteja hymiöiden alle piirtyy selkeä kuva asioista, jotka toimivat tai ovat lapsen tai nuoren vahvuuksia ja toisaalta myös asioista, joihin tarvitaan tukea. Keskustelun lopuksi mietitään yhdessä mitä asioita valitaan tavoitteiksi. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi opiskelutaitoihin, arjen taitoihin ja vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Myös esimerkiksi digitaitoihin tai kiusaamiseen liittyviä asioita voidaan korttien avulla nostaa käsittelyyn.

KESY-kortit sopivat kaikille alakouluikäisille lapsille, mutta niitä voi käyttää soveltuvin osin myös päiväkodissa ja yläkoulussa. KESY-korteista on hiljattain ilmestynyt lisäkortteja varhaiskasvatukseen ja yläkouluun, jotka täydentävät alkuperäistä KESY-korttipakkaa. KESY toimii kehitys- ja arviointikeskustelujen tukena tai huolen herätessä oppilashuollollisissa keskusteluissa.

SYKE-kortit on suunnattu nuorille ja aikuisille. Korttien aihepiirit käsittelevät elämätilannetta laajemmin kuin KESY-kortit ja keskustelua voidaan tarvittaessa syventää ”minä”, ”minä ja muut” tai ”harrastukset” -korttien avulla. SYKE auttaa myös nostamaan esiin kuormitustekijöitä, joista voidaan keskustella ja ohjata nuori tarvittaessa avun piiriin.

Sekä KESY- että SYKE-korteista on hiljattain ilmestynyt uusia kieliversiota, jotka lisäävät materiaalin saavutettavuutta.

KESY ja SYKE ovat esimerkkejä välineistä, joiden avulla voidaan konkreettisesti edistää lapsen ja nuoren osallisuutta häntä itseään koskevissa keskusteluissa ja tuen polkujen suunnittelussa. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen hyväksyvässä, turvallisessa ilmapiirissä lisää myös luottamusta aikuisen ja lapsen/nuoren välillä. Korttien avulla myös itseään niukasti sanallisesti ilmaisevat tai vastikään Suomeen muuttaneet saavat kerrottua mitä heille kuuluu ja mitkä ovat heidän vahvuutensa ja tuen tarpeensa, vaikkeivat sanoisi sanaakaan.

KESY- ja SYKE-kortit on tuotettu Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Suomen Vanhempainliiton ja tutkijaopettaja Anu Uusikylän yhteistyönä. Suomen- ja ruotsinkieliset KESY- ja SYKE-kortit voi ostaa Valteri-puodista tai ladata demoversion Vanhempainliiton verkkosivuilta.

Sekä KESY- että SYKE-korteista on hiljattain ilmestynyt uusia kieliversiota, jotka lisäävät materiaalin saavutettavuutta. KESY-kortit voi ladata Vanhempainliiton verkkosivuilta englanniksi, pohjoissaameksi ja venäjäksi. SYKE-kortit ovat ladattavissa englanniksi ja pohjoissaameksi. Mikään ei estä hyödyntämästä kortteja muistipelin tapaan myös kieltenopiskelussa!

Kuva: Jenni Jolkkonen/Valteri

Kirjoitus on julkaistu alun perin Mediataito-lehden vuoden 2022 teemanumerossa. Kirjoitusta on päivitetty lisäkorttien ja uusien kieliversioiden osalta.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempaintoimijoille
9.11.2018

Vanhempaintoiminta — vapaaehtoista vai pakkopullaa?

Toimintakulttuuri, jossa vanhemmat ovat osallisena lasten ja kasvatusyhteisöjen yhteistyössä kokemusasiantuntijoina vaatii asennetta ja kiinnostusta kaikilta osapuolilta. Tässä vanhempien tulee ottaa aktiivinen rooli.

Blogi
13.1.2021

MartinRengas – yhteisöllistä toimintaa Martinniemessä

Sirkku Pennanen kirjoittaa Martinrenkaan aktiivisesta ja yhteisöllisestä hyvinvointityöstä Oulussa. Pennanen on toiminut Martinniemen koulun rehtorina vuosina 2009 – 2021, sitä ennen Takkurannan koulun rehtorina ja luokanopettajana sekä MartinRenkaan puheenjohtajana.