”Meillä on korona-ajasta huolimatta ihan konkreettisia mahdollisuuksia toimia!”

Anne Viitala

Kirjoittaja toimii Suomen Vanhempainliitossa järjestötoiminnan asiantuntijana.


Käynnistimme vuoden alussa Kahvitauko -kampanjan, jonka tavoitteena on kuulla eri puolilla maata toimivien päiväkoti- ja koulukohtaisten yhdistysten kuulumisia sekä toiveita liitolle. Pyrkimyksenä on vuoden aikana toteuttaa kahvitauko 50 yhdistyksen kanssa. Toistaiseksi vallitseva tilanne on pakottanut järjestämään kahvitauot pelkästään etäyhteyksin, mutta samalla on karttunut arvokasta kokemusta siitä, miten ihmisiä saadaan koottua yhteen myös virtuaaliseen tapahtumaan.

”Varmaan keväällä voi jo mennä pullapussi kainalossa kahvitauolle vanhempainyhdistysten toimijoiden kanssa.” Näin optimistisesti lausuin vuoden alussa, kun Kahvitauko -kampanjaa käynnistettiin. Aivan niin nopeasti ei poikkeustilanne kuitenkaan hellittänyt, joten myös tämän kampanjan käytännön toteutukset oli suunniteltava uudelleen. Niinpä verkkosivustollemme avattiin ilmoittautumislomake, jonka kautta pyysimme yhdistyksiä ilmoittamaan halukkuutensa osallistua joko puhelimitse, etäyhteyksin tai tilanteen salliessa vaikkapa hybridimallilla toteutettavalle kahvitauolle. Poimimme lisäksi satunnaisotannalla jäsenrekisterissämme olevia yhdistyksiä, joille olemme tarjonneet kahvitaukoa. Tällä tavoin oli mahdollisuus päästä kuulemaan eri puolilta Suomea toimivien yhdistysten kuulumisia ja kuulla myöskin sellaisia yhdistyksiä, joilta harvemmin tulee yhteydenottoja.

Parasta palautetta ovat kahvitauon myötä syntyneet oivallukset siitä, miten voidaan järjestää toimintaa myös näin poikkeuksellisena aikana.

Kesäkuun alkuun mennessä on toteutunut reilut parikymmentä tilaisuutta ja kahvia on juotu – tai oltu juomatta – kukin oman ruudun tai puhelimen ääressä. Vaikka vuorovaikutus väkisinkin on hiukan erilaista etäyhteyksin, ovat myös tällä tapaa toteutetut kahvitauot olleet kiiteltyjä. Parasta palautetta ovat kahvitauon myötä syntyneet oivallukset siitä, miten voidaan järjestää toimintaa myös näin poikkeuksellisena aikana. Itselleni merkityksellisintä on ollut jälleen kerran huomata, miten tärkeää asioista ja tunnelmista ääneen puhuminen onkaan! Välttämättä aina ei yhdistystoiminnan arjen pyörityksessä tällaista keskustelua ehditä tai muisteta hallituksenkaan kesken tehdä. Ääneen lausuttuna omat ajatukset myös samalla tuulettuvat ja omaan toimintaan tulee perspektiiviä. Vanhempaintoimijat tekevät yhdistyksissään arvokasta vapaaehtoistyötä. Uutta puhtia tulee, kun muistamme antaa kiitosta toinen toisillemme.

Kertyneet hyvät kokemukset siivittävät kampanjan jatkoa. Kannustankin siis yhdistyksiä ilmoittautumaan kahviseuraksi ensi syksylle! Seuraavat vinkit voivat auttaa niitä, jotka vielä epäröivät osallistumista.

  • Yhdistys voi osallistua Kahvitauko -kampanjaan, vaikka sen toiminta olisi poikkeustilanteen vuoksi hiipunut. Kahvitauolla pohditaan yhdessä, miten toimintaa voisi taas herätellä, mitä voi rajoituksienkin aikana toteuttaa ja missä liitto voi auttaa yhdistystä.
  • Kahvitauko on osallistuvalle yhdistykselle maksuton. Kampanja on liiton jäsenyhdistyksille tarjottavaa jäsenpalvelua. Jos päästää kahvittelemaan kasvokkain, liitto tarjoaa kahvit ja pullat.
  • Kahvitauko on nimensä mukaisesti hyvin vapaamuotoista keskustelua ja kuulumistenvaihtoa, jossa puhutaan siitä, mistä osallistujat haluavat ja mistä koetaan tarvetta. Erityistä valmistautumista ei tarvita, eikä mukana tarvitse olla dokumentteja yhdistyksen toiminnasta.
  • Kahvitaukoja on pidetty erilaisin kokoonpanoin; joskus mukana on ollut yksin puheenjohtaja, jossain tilaisuuksissa koko hallitus ja joissain taas kaikkea siltä väliltä.
  • Kahvitauko on ollut myös oiva tilaisuus perehdyttää hallituksen tuoreimpia jäseniä toimintaan.

Vuoden päätteeksi arvotaan Kahvitauko -kampanjaan osallistuneiden yhdistysten kesken Vanhempainliiton stipendi. Voittanut yhdistys voi hyödyntää stipendin oman toimintansa kehittämiseen tai päiväkoti- ja kouluyhteisön yhteiseen hyvään Vanhempainliiton kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Kahvitaukoja jatketaan taas syksyllä ja yhdistykset voivat ilmoittautua kahviseuraksi täällä. Uskon ja toivon, että syksyllä päästään kohtaamaan kasvokkain!

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Kirjoittaja Elina Johansson
Blogi Vanhempainliitto
3.2.2020

Sivusta seuraaminen ei kuulu vahvuuksiini

Kirjoittaja Elina Johansson kannustaa kaikkia osallistumaan vanhempaintoimintaan. Se voimaannuttaa ja inspiroi, tarjoaa vertaisryhmän ja foorumin vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallistujan omien intressien ja voimavarojen mukaan.

Blogi Vanhempainliitto
11.2.2020

Ennakoivaa ja osallistavaa turvallisuutta yhdessä vanhempien kanssa

Miten kotiväki voitaisiin ottaa paremmin mukaan ja levittää ennaltaehkäisevää ja turvallisuutta edistävää kulttuuria koko päiväkoti- ja kouluyhteisöön, johon myös vanhemmat kuuluvat? Suomen Vanhempainliitto täytti hiljattain 112 vuotta. Numero velvoittaa, ja siksi valitsimme turvallisuuden yhdeksi pääteemaksemme vuonna 2020. Olemme jo avanneet aktiivisen keskusteluyhteyden alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, suunnittelemme teemaan liittyviä pilottihankkeita ja kokoamme turvallisuuteen liittyviä malleja mm. vanhempainyhdistysten, päiväkotien ja koulujen käyttöön.