Muistisääntöjä uuteen lukuvuoteen

Saija Ohtonen- Jones
Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja.


Tällä ja tulevilla viikoilla se alkaa – uusi lukuvuosi. Ilmassa on monenlaisia tunteita, kuten innostusta, jännitystä ja odotusta uuden oppimisesta, kun sadat tuhannet lapset ja nuoret aloittavat kouluvuoden.  Lukuvuoden alku tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita uudella tavalla. 

Takana ovat poikkeukselliset vuodet, jotka sekoittivat koulun arkea ja kuormittivat niin koulujen ammattilaisia kuin oppilaita ja vanhempiakin. Poikkeuksellisilta olosuhteilta ei todennäköisesti vältytä tulevanakaan lukuvuotena. Käsillä on maailman laajuinen energiakriisi, joka vaikuttaa myös koulujen arkeen. Opetushallitus onkin jo laatinut kouluille materiaalia, jossa ohjeistetaan varautumaan häiriötilanteisiin, kuten sähkönjakelun, lämmityksen tai tietoverkon katkoksiin.  

Rakennetaan koulun ja kotien välille vahva ja vuorovaikutteinen silta, joka kannattelee lapsia ja nuoria.   

Mikä siis kantaa ja mihin panostaa, kun takana ovat kuormittavat ajat ja edessäkin todennäköisesti perheitä ja koulua koskettavia haasteita?  

Koska muistisäännöt ovat mukavia ja usein arjessa varsin toimivia, kiteytän ajatukseni kolmeen Y-kirjaimeen: Yhteistyöhön, Yhteisöllisyyteen ja Ystävällisyyteen 

Tehdään yhteistyötä. Rakennetaan koulun ja kotien välille vahva ja vuorovaikutteinen silta, joka kannattelee lapsia ja nuoria. Pidetään aktiivisesti yhteyttä ja tehdään asioita aidosti yhdessä.  

Rakennetaan koulusta hyvä yhteisö. Hyvässä yhteisössä kaikkia kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Hyvään yhteisöön kuuluminen vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulu voi parhaimmillaan muodostaa yhteisön, joka tukee niin ammattilaisten, lasten ja nuorten kuin vanhempienkin hyvinvointia. Yhteisöä ei kuitenkaan muodosteta ilman yhteistyötä ja yhteistyötä taas harvoin saavutetaan ilman ystävällisyyttä.  

Ollaan ystävällisiä. Vanhempainliitolla on pitkät perinteet dialogisuudessa ja sen edistämisessä. Dialogisuuden periaatteita ovat vastavuoroisuus, kunnioitus, luottamus ja tasavertainen kohtaaminen. Katson näiden kaikkien solahtavan mukavasti ystävällisyyden alle. Kun kohtaamme vanhempana ammattilaisen ystävällisesti ja kunnioittaen ja päinvastoin, rakennamme toimivaa yhteistyötä ja hyvää yhteisöä. Sama koskee luonnollisesti myös kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa.  

Aloitetaan siis uusi lukukausi myönteisin ja luottavaisin mielin! Otetaan käyttöön kaikki aiemmin rakennettu hyvä, jota on paljon. Vahvistetaan sitä, mikä vahvistamista vielä kaipaa. Tehdään tästä yhdessä hyvä lukuvuosi!  


Lue myös tuorein kannanottomme 8.8.2022: Kodin ja koulun yhteistyölle raivattava tilaa

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille
8.3.2023

Hyvä me! Vanhempaintoiminnassa on voimaa

Viime vuonna vanhempainyhdistystoiminnassa oli mukana yli 12 000 vanhempaa kautta koko Suomen. Nämä vanhemmat olivat mukana järjestämässä tapahtumia, asiantuntijaluentoja, kampanjoita, harrastustoimintaa, vertaisryhmätoimintaa, retkiä, varainhankintakampanjoita sekä tekemässä kannanottoja ja lausuntoja. Kiitos kaikille upeille vapaaehtoisillemme yhteisöllisyyttä vahvistavasta työstä!

Blogi Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille
9.9.2022

Kodin ja koulun yhteistyön kehittämistä luottamushenkilön näkökulmasta

Jokaisella luottamushenkilöllä, johon olen näinä vuosina Vanhempainliitossa tutustunut, on ollut joku tärkeä asia, johon hän on halunnut vaikuttaa, ja josta hänellä on asiantuntemusta vanhempana tai ammattilaisena.