Kodin ja koulun yhteistyölle raivattava tilaa

Uuden lukuvuoden alkaessa Suomen Vanhempainliitto vetoaa opetuksen järjestäjiin, koulun ammattilaisiin sekä vanhempiin: nyt on tehtävä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten turvallisen ja toiveikkaan arjen puolesta.

Vanhempainliiton tekemien kyselytutkimusten mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö on pitkittyneiden ja uusien kriisien myötä kärsinyt. Tapaamisia ei ole voitu tuttuun tapaan järjestää ja aktiivinen vanhempaintoiminta on haastavien olosuhteiden vuoksi ollut vaarassa hiipua. Monet tutkimukset kertovat myös karuja tuloksia lasten ja nuorten kasautuneista ongelmista ja mielenterveyshaasteista.

Viime kädessä kärsijöitä ovat lapset ja nuoret.

”Koronakriisin sekoittama kouluarki, Venäjän hyökkäyksen aiheuttama huoli ja lopulta kunta-alan lakko ovat vaatineet veronsa. Ammattilaisten kuorma on kasvanut ja viime kädessä kärsijöitä ovat lapset ja nuoret”, toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones Suomen Vanhempainliitosta listaa.

Liitto muistuttaa, että yhteistyön rakentaminen kodin ja koulun välillä on välttämätöntä, jotta lasten ja nuorten ympärille voidaan rakentaa vahva kasvun ja oppimisen tukiverkko. Yhteistyö perustuu lakiin ja asetuksiin ja sen toteutumisesta vastaa ensi kädessä opetuksen järjestäjä, eli koulu. Jotta toimiva yhteistyö toteutuu, koulun tulee aktiivisesti tarjota vanhemmille osallistumisen mahdollisuuksia ja pitää heidät ajan tasalla oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Kotien kanssa tehtävä yhteistyötä ei pidä oppilaitoksissa nähdä ylimääräisenä työnä, joka kuormittaa koulua. Parhaimmillaan koulun voimavaroja säästyy, kun vanhemmille annetaan tilaisuus olla mukana kehittämässä yhteistyön muotoja ja koulun arkea.

Aktiivisuutta ja avoimuutta tarvitaan molemmin puolin.

”Se, kuinka hedelmälliseksi yhteistyö muodostuu, riippuu toki paljon myös vanhemmista ja heidän innokkuudestaan”, Ohtonen-Jones muistuttaa. ”Aktiivisuutta ja avoimuutta tarvitaan molemmin puolin.”

Yhteistyön tavoitteena on muodostaa kotien ja koulun välille vahva silta, joka kannattelee lapsia ja nuoria paitsi yksilöinä, koko koulua myös yhteisönä. Kodin ja koulun aikuisten tulee yhdessä vahvistaa tulevaisuuden uskoa ja näyttää, että he haluavat lasten ja nuorten parasta. Vankka, luottamuksen ja positiivisen asenteen varaan rakennettu pohja kannattelee myös silloin, kun uusia haasteita tai kriisejä tulee.

Alkavana lukuvuonna on otettava yhdessä koppia myös niistä perheistä, jotka ovat lähteneet sotaa pakoon. Kaikki mukaan kutsuva, yhteisöllinen ja myönteinen kulttuuri tukee myös heidän sopeutumistaan uuteen ympäristöön.

Askelmerkit lukuvuoden alkaessa

  • Toivotetaan kaikki, ja etenkin uudet, koulutulokkaiden vanhemmat tervetulleiksi mukaan koulun toimintaan.
  • Kiinnitetään erityistä huomiota selkeään ja saavutettavaan viestintään sekä aktiiviseen, kannustavaan ja arvostavaan yhteydenpitoon.
  • Kutsutaan syksyn aikana kaikki kouluyhteisön jäsenet koolle esimerkiksi Kodin ja Koulun Päivän merkeissä. Tutustutaan, tehdään yhdessä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä myönteisessä hengessä.
  • Varmistetaan vanhempainyhdistyksen toiminnan edellytykset ja kannustetaan vanhempia liittymään mukaan toimintaan. Huolehditaan, että vanhempainyhdistyksen ja koulun välillä on välitön ja myönteinen keskusteluyhteys.

Lue myös:

Miten vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta tulevia pakolaisperheitä?


Lisää aiheesta:

Opetushallitus on laatinut kattavan muistion perusopetuksen järjestämisestä ja koronatilanteesta palautumisesta uuden lukuvuoden alkaessa.
Voit lukea sen täällä (oph.fi)