Miten vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta paenneita perheitä?

Monet Venäjän hyökkäystä paenneet ukrainalaiset lapset ja perheet aloittavat nyt elämäänsä Suomessa. Osa lapsista ja nuorista on jo päässyt aloittamaan päiväkodin tai koulun. Kasvatusyhteisöt ovat vanhemmille luontevia paikkoja tutustua toisiinsa, ja muiden vanhempien tuki on erityisen tärkeää maahan muuttaneille vanhemmille.

Kouluyhteisöissäkin ollaan taas uuden äärellä. Siksi on erittäin tärkeää, että myös koteihin viestitään ukrainalaisten lasten tulosta kouluyhteisöön. Vanhempainyhdistyksen kannattaa ottaa aktiivinen rooli ja sopia yhdessä koulun kanssa siitä, mitä ja miten asiasta puhutaan lapsille niin koulussa kuin kotonakin. Yhteinen keskustelu ja sodan aiheuttamista tunteista puhuminen helpottavat uuteen tilanteeseen sopeutumista. Vanhempainyhdistysten perinteiset toiminnot myyjäisineen ja vanhempainiltoineen tarjoavat luontevia raameja vanhempien ja lasten kohtaamisille. Perinteiden jatkaminen lisää myös osaltaan turvallisuuden tunnetta.

Vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta tulevia pakolaisperheitä

Vahvistamalla turvallisuuden tunnetta

Venäjän hyökkäys aiheuttaa monien lasten ja nuorten kohdalla pelkoa, huolta ja ahdistusta. On hyvä myös tiedostaa, että osa lapsista pelkää konkreettisesti Ukrainassa asuvien läheistensä puolesta. Osa taas pelkää oman tai vanhempiensa taustan johtavan kiusaamiseen. Kukaan lapsi tai yksittäinen aikuinenkaan ei ole vastuussa Venäjän valtionjohdon tekemisistä. Meidän aikuisten tulee yhdessä varmistaa, että kaikkien lasten arkiympäristö on turvallinen. Kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella on tässä merkittävä rooli. Vanhempainyhdistyksenä kannattaa olla yhteydessä koulun rehtoriin ja opiskeluhuollon henkilökuntaan ja pohtia heidän kanssaan yhdessä konkreettisia keinoja, joilla lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.

Vanhempainyhdistys voi osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että Venäjän hyökkäystä paenneet lapset vanhempineen otetaan lämpimästi vastaan ja osaksi kouluyhteisöä.

Toivottamalla uudet lapset vanhempineen tervetulleiksi

Vanhempainyhdistys voi osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että Venäjän hyökkäystä paenneet lapset vanhempineen otetaan lämpimästi vastaan ja osaksi kouluyhteisöä. Yksi konkreettinen toimintaidea tähän voisi olla esimerkiksi  vanhempainyhdistyksen lämmin tervehdys uusille lapsille tai vaikkapa päiväkodin tai koulun pihalla järjestetyt aamukahvit vanhemmille. Vanhempainyhdistyksen ovia kannattaa pitää avoinna myös uusille vanhemmille!

Tarjoamalla käytännön apua

Vanhemmat voivat toimia ns. kummivanhempina tai perhekummeina, jotka auttavat tutustumaan suomalaiseen päiväkotiin ja kouluun, tukevat lasten kaverisuhteita ja pyytävät leikkimään tai kyläilemään. Lasten ja vanhempien kielitaito tulee huomioida ja heidän tilanteitaan kannattaa kuulostella herkällä korvalla. Parhaimmillaan koulun vanhemmat voivat olla korvaamattomia rinnalla kulkijoita ja arjen tukijoita päiväkodin tai koulun aloituksessa.

Mahdollistamalla vanhempien vertaiskeskusteluita

Vanhempainyhdistys voi luoda paikkoja ja tilaisuuksia, jossa vanhemmilla on mahdollisuus pohtia yhdessä, miten asioita on hyvä käydä läpi lasten kanssa. Vertaiskeskustelut tarjoavat myös paikan vanhempien oman ahdistuksen purkamiseen. Yhteisöllisyyden ja vertaisuuden kokemuksen tarve ei ole hävinnyt. 

Ohjaamalla tiedon ja tuen pariin

Vanhempainyhdistys voi selvittää ketkä vanhemmista, koulunkäynnin ohjaajista ja/tai oman äidinkielen opettajista voivat toimia tulkkina tai auttaa kotiin lähetettävien viestien kääntämisessä. Perheille on tärkeää saada tietoa siitä, että lapsella on oikeus käydä koulua Suomessa. Suomalaiseen koulumaailmaan tutustumisessa voi käyttää apuna Vanhempainliiton ukrainan kielelle käännettyjä oppaita; Tervetuloa kouluun -opasta Ласкаво просимо до школи! (vanhempainliitto.fi) sekä (piakkoin ilmestyvää) Tervetuloa päiväkotiin -opasta.