Miten vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta paenneita perheitä?

Monet Venäjän hyökkäystä paenneet ukrainalaiset lapset ja perheet ovat aloittaneet elämäänsä Suomessa. Osa lapsista ja nuorista on aloittanut myös päiväkodin tai koulun. Kasvatusyhteisöt ovat vanhemmille luontevia paikkoja tutustua toisiinsa, ja muiden vanhempien tuki on erityisen tärkeää maahan muuttaneille vanhemmille.

Kasvatusyhteisöissä ollaan taas uuden äärellä. Siksi on erittäin tärkeää, että koteihin viestitään muun muassa ukrainalaisten lasten tulosta yhteisöön. Vanhempainyhdistyksen kannattaa ottaa aktiivinen rooli ja sopia yhdessä koulun tai päiväkodin kanssa, mitä ja miten asiasta puhutaan lapsille. Yhteinen keskustelu ja sodan aiheuttamista tunteista puhuminen helpottavat tilanteeseen sopeutumista. Vanhempainyhdistysten perinteiset toiminnot myyjäisineen ja vanhempainiltoineen tarjoavat luontevia raameja vanhempien ja lasten kohtaamisille. Perinteiden jatkaminen lisää myös osaltaan turvallisuuden tunnetta.

Vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta tulevia pakolaisperheitä:

Vahvistamalla turvallisuuden tunnetta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa monien lasten ja nuorten kohdalla pelkoa, huolta ja ahdistusta. On hyvä myös tiedostaa, että osa lapsista pelkää konkreettisesti Ukrainassa asuvien läheistensä puolesta. Osa taas pelkää oman tai vanhempiensa taustan johtavan kiusaamiseen. Kukaan lapsi tai yksittäinen aikuinenkaan ei ole vastuussa Venäjän valtionjohdon tekemisistä. Meidän aikuisten tulee yhdessä varmistaa, että kaikkien lasten arkiympäristö on turvallinen. Kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella on tässä merkittävä rooli. Vanhempainyhdistyksenä kannattaa olla yhteydessä koulun rehtoriin ja opiskeluhuollon henkilökuntaan ja pohtia heidän kanssaan yhdessä konkreettisia keinoja, joilla lasten, nuorten ja koko yhteisön turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.

Vanhempainyhdistys voi osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että Venäjän hyökkäystä paenneet lapset vanhempineen otetaan lämpimästi vastaan ja osaksi kouluyhteisöä.

Toivottamalla uudet lapset vanhempineen tervetulleiksi

Vanhempainyhdistys voi osaltaan vaikuttaa siihen, että Venäjän hyökkäystä paenneet lapset vanhempineen otetaan lämpimästi vastaan ja osaksi kasvatusyhteisöä. Vanhempainyhdistyksen järjestämä toiminta on tarkoitettu kasvatusyhteisön kaikille vanhemmille ja perheille. Vanhempainyhdistys voi myös tutustuttaa uusia tulokkaita päiväkoti/kouluympäristöön ja sen toimintakulttuuriin.

Mielekäs yhdessä toimiminen ja talkoohenki eivät edellytä hyvää kielitaitoa. Yhteisen kielen puuttuessa hyväksyvän ilmapiirin luominen, lämmin läsnäolo ja hymy auttavat jo pitkälle. Vanhempainyhdistyksen toiminta kannattaa pitää avoinna kaikille uusille vanhemmille. Tutustumispäivät ja vanhempainillat ovat hyviä tilaisuuksia kannustaa vanhempia tutustumaan toisiinsa ja esitellä vanhempainyhdistystoimintaa.

Uusia perheitä voi toivottaa tervetulleiksi esimerkiksi askartelemalla tervehdyskortteja uusille lapsille ja perheille, koristelemalla päiväkotia tai koulua tervetuloa -kyltein tai järjestämällä vaikkapa aamukahvit tai mehutarjoilun päiväkodin tai koulun pihalle.

Tarjoamalla käytännön apua

Vanhemmat voivat toimia niin sanottuina kummivanhempina tai perhekummeina, jotka auttavat uusia tulokkaita tutustumaan suomalaiseen päiväkotiin ja kouluun, tukevat lasten kaverisuhteita ja pyytävät leikkimään tai kyläilemään. Lasten ja vanhempien kielitaito tulee huomioida ja heidän tilanteitaan kannattaa kuulostella herkällä korvalla. Parhaimmillaan toimintaympäristön paremmin tuntevat vanhemmat voivat olla korvaamattomia rinnalla kulkijoita ja arjen tukijoita päiväkodin tai koulun aloituksessa.

Pienikin apu käytännön asioiden helpottamiseksi on arvokasta. Verkosta löytyy paljon tietoa ja ohjeita, mutta niitä voi olla hankala löytää vieraan kielen ja käsitteistön vuoksi. Konkreettista apua voi olla esimerkiksi:

  • verkkosivujen, puhelinnumeroiden tai sähköpostisoitteiden etsiminen
  • kirjastoon, maahanmuuttajien neuvontapisteisiin tai erilaisia palveluita tarjoavien järjestöjen puoleen ohjaaminen
  • kokoontumistilan järjestäminen ja varaaminen
  • liikenneyhteyksien ja reittien opastaminen
  • paikkakunnalla olevista vapaa-ajanvietto – ja harrastusmahdollisuuksista kertominen

Mahdollistamalla vanhempien vertaiskeskusteluita

Vanhempainyhdistys voi luoda paikkoja ja tilaisuuksia, jossa vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja keskustella mieltä askarruttavista asioista, kuten siitä, miten sotaan liittyviä asioita on hyvä käydä läpi lasten kanssa. Vertaiskeskustelut tarjoavat paikan myös vanhempien oman ahdistuksen purkamiseen. Yhteisöllisyyden ja vertaisuuden kokemuksen tarve ei ole hävinnyt. 

Henkilökohtainen kutsu ja keskustelu kasvotusten rohkaisevat vanhempia paremmin mukaan. Yksi keino vertaistuen mahdollistamiseen on päiväkotiryhmän tai luokan vanhempien kesken perustettu Facebook- tai Whatsapp-ryhmä. Ryhmästä kannattaa tiedottaa vanhempia päiväkodin ja koulun kautta. Virtuaalinen ryhmä voi toimia monelle matalan kynnyksen paikkana jakaa paitsi tietoa, myös kokemuksia, huolia, ideoita ja onnistumisia.

Vanhempainillat ovat perinteinen ja tutuin tapa, jossa vanhempia kootaan yhteen. Koulun ja ympäristön käytäntöihin opastavat vanhempainillat ( esimerkiksi ”Näin käytät Wilmaa”), piirto-, askartelu- tai leipomistyöpajan järjestäminen tai teema- tai juhlapäivän yhteydessä pidettävät nyyttärit ovat hyviä tapoja myös uusien vanhempien kohtaamiseen.

Vanhempainyhdistys voi yhteistyössä kasvatus- ja opetushenkilöstön kanssa järjestää myös esimerkiksi:

  • kulttuuri-iltoja ja tapahtumapäiviä kaikille perheille
  • eri kulttuurien satu-, kokki-, musiikki-, leikki- ja pelikerhoja, jotka ovat joko lapsille tai koko perheelle tarkoitettuja
  • avointen ovien päiviä, joissa hyödynnetään eri kulttuuritaustaisten perheiden erityisosaamista
  • maailman uskontojen ja kansallisuuksien juhlakalenterin laatimista
  • aamunavauksia eri uskonnoista ja kulttuureista

Ohjaamalla tiedon ja tuen pariin

Vanhempainyhdistys voi selvittää ketkä vanhemmista, koulunkäynnin ohjaajista ja/tai oman äidinkielen opettajista voivat toimia tulkkina tai auttaa kotiin lähetettävien viestien kääntämisessä. Perheille on tärkeää saada tietoa siitä, että lapsella on oikeus käydä koulua Suomessa. Suomalaiseen koulumaailmaan tutustumisessa voi käyttää apuna Vanhempainliiton ukrainan kielelle käännettyjä oppaita:
Koulu alkaa, tervetuloa! -opasta Ласкаво просимо до школи! (vanhempainliitto.fi) sekä
Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -opasta ДИТЯЧИЙ САДОК РОЗПОЧИНАЄ СВОЮ РОБОТУ Ласкаво просимо! (vanhempainliitto.fi).

Artikkeli päivitetty 26.10.2022.