Tuija Metso

Tuija Metso
Erityisasiantuntija / Senior Consultant

+358 44 755 1371
tuija.metso@vanhempainliitto.fi

Töissä

Työni kytkeytyy monella tavalla kodin ja koulun yhteistyön teemojen ympärille: kehitän, koulutan, viestin ja opastan vanhempia siihen liittyvissä kysymyksissä. Näkökulmani on vahvasti vanhempien osallisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista painottava. Seuraan aktiivisesti koulumaailman kehitystä ja tuon erilaisissa työryhmissä esiin vanhempien ääntä ja näkökulmaa. Työhöni kuuluu myös tutkimusta sekä monenlaisten kannanottojen ja lausuntojen kirjoittamista.

Vapaalla

Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien, liikunnan ja kulttuuririentojen merkeissä. Erityistä iloa elämääni tuovat kaksi ihanaa lapsenlasta.