Mutku se korona.

Laura Klemetti
Kirjoittaja työskentelee perhetyön asiantuntijana Vanhempainliiton Karuselli-hankkeessa.


Mutku on se korona.” Lausahdus on juurtunut 4-vuotiaani puheeseen. Lapseni käyttää myös ilmaisua sitku koronaa ei enää ole. Korona on ollut läsnä liki puolet lapseni elämästä. Mutkusitku-ajasta huolimatta olen pohjattoman kiitollinen siitä, että lapseni perusarki on säilynyt ennallaan. Tämä on pitkälti varhaiskasvatuksen ansiota. Saman kiitollisuuden tunteen jakavat myös useat Suomen Vanhempainliiton joulun alla toteuttamaan kyselyyn vastanneet vanhemmat. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat kyenneet vähin resurssein ja äärimmäisten paineiden alla toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta. Korona näkyy päiväkotiarjessa maskeina kasvattajien ja vanhempien kasvoilla, altistumisina ja karanteeneina. Kaikista tärkein kuitenkin pysyy: turvallinen, ihan tavallinen arki. Lasten kanssa käydään liukurimäessä, jumpataan, musisoidaan ja askarrellaan. Päiväkodissa leikitään ja nauretaan. Kohdataan ja ollaan läsnä. Hoivataan ja pidetään sylissä. 

Jään kuitenkin pohtimaan miten lapseni tulee muistamaan tämän mutkusitku-ajan? Miten me aikuiset toiminnallamme ja puheellamme vaikutamme lapsiin ja siihen, millaisen jäljen korona jättää heidän elämäntarinaansa.

Jään kuitenkin pohtimaan miten lapseni tulee muistamaan tämän mutkusitku-ajan? Miten me aikuiset toiminnallamme ja puheellamme vaikutamme lapsiin ja siihen, millaisen jäljen korona jättää heidän elämäntarinaansa. Yhtä lailla pohdin, miten me aikuiset vaikutamme toinen toisiimme? Miten tuemme ja kannustamme toisiamme tässä aina vaan jatkuvassa poikkeusajassa? Miten voisimme olla mutkun ja sitkun sijaan enemmän tässä ja nyt? 

Suomen Vanhempainliiton Karuselli-hanke on kirjaimellisesti korona-ajan hanke. Hanke käynnistyi keväällä 2020 rintarinnan koronapandemian kanssa. Varhaiskasvatuksen kentällä toimiva hanke keskittyy pikkulapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen kasvatusyhteistyötä, vanhempien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä. Hankkeen pilottipäiväkodeissa, kuten varmasti kaikissa Suomen päiväkodeissa, iso osa vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on siirtynyt verkkoon koronan ajamana. On striimattu joulujuhlia, pidetty virtuaalisia vanhempainiltoja ja käyty varhaiskasvatuskeskusteluja Teamsin välityksellä.  

Myös Karuselli-hanke on toteutunut pääosin etänä ja verkossa. Me hankkeen asiantuntijat emme ole juuri päässeet kentälle tapaamaan kohderyhmäämme: lapsia, vanhempia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Olemme sopeutuneet Teams-työskentelyyn ja hyödyntäneet ketterästi erilaisia verkkoalustoja ja virtuaalisia työvälineitä. Kaikesta huolimatta hankkeen asiantuntijanakin on ajoittain tullut sorruttua mutkusitku-ajatteluun. Mutku se korona. Monet hankkeen puitteissa syntyneet hyvät ideat ovat toteutettavissa sitku. Epävarmojen aikojen jatkuessa on vaikea tehdä suunnitelmia, ainakaan muutamaa viikkoa pidemmälle

Perheissä eletään koronasta huolimatta ihan tavallista lapsiperhearkea. Arkea, johon kaipaa ajoittain tukea ja josta riittää jaettavaa vertaisille. Kohtaamiset, virtuaalisetkin, ovat valtava voimavara.

Vaikka korona on ollut hankkeelle haaste, teemat, joiden äärellä työskentelemme ovat tärkeämpiä ja ajankohtaisempia kuin koskaan. Tarve kohdata ja kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on korostunut entisestään ajassa, jossa joudumme välttelemään fyysisiä kontakteja. Perheissä eletään koronasta huolimatta ihan tavallista lapsiperhearkea. Arkea, johon kaipaa ajoittain tukea ja josta riittää jaettavaa vertaisille. Kohtaamiset, virtuaalisetkin, ovat valtava voimavara. Karuselli-hankkeen pilottipäiväkotien vanhemmista ja ammattilaisista koostuvien karuselli-tiimien tapaamiset ovat olleet kerta toisensa jälkeen voimauttavia. Pilottipäiväkodeissa on jaksettu innostua. On tavattu Teamspullakahveilla, toteutettu kehu- ja kiittämiskampanjoita, kasvatettu yhdessä puutarhaa päiväkodin pihalle, suunniteltu koronaturvallisia leikkitreffejä ja ideoitu vapaamuotoisia virtuaalisia iltatapaamisia, joihin voi osallistua koko perheen voimin.  

Joku sanoi viisaasti, että korona-aikaa on ollut helpompi sietää, kun on luopunut jatkuvasta odottamisesta. Olen itsekin huomannut sen auttavan, kun sorrun mutkusitku-ajatteluun. On lakattava odottamasta paluuta vanhaan tai pääsyä uuteen normaalin ja keskityttävä miettimään mitä voin tehdä tässä ja nyt, koronasta huolimatta. Mutkun ja sitkun sijaan nytkuToivon, että lapseni muistaa korona-ajasta turvallisen, tavallisen arjen ja kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet.


 

Vanhempainliiton Karuselli-hanke tarttuu lasten ja perheiden hyvinvointihaasteisiin

Karuselli-hanke innostaa päiväkoteja ja perheitä entistäkin tiiviimpään kasvatusyhteistyöhön viidessä kunnassa ja kahdeksassa pilottipäiväkodissa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä varhaiskasvatusikäisten lasten ja perheiden hyvinvointia. Tavoitteisiin pyritään varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä kehittämällä sekä vanhempien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Opettajille Vanhempainliitto
5.10.2022

Nyt puhuu vanhempi: ”Kiitos arvokkaasta työstäsi, opettaja!”

Kukaan ei elä kiitoksella, ei opettaja työssään, eikä vanhempi omassa kasvatustehtävässään. Mutta onko kiitoksesta haittaakaan? Voisiko opettajan rankka päivä muuttua asteen verran kevyemmäksi, jos me vanhemmat muistaisimme heitä silloin tällöin kehua ja kiittää? Maailman opettajien päivänä, ja jokaisena työpäivänäsi, kiitos Opettaja! 

Blogi Vanhempainliitto
18.9.2023

Osallisuus on lapsen kokoinen hetki

Muutama vuosi sitten olin aloittelemassa oppilaiden kehityskeskusteluja luokassani. Oppilaani Olli (nimi muutettu) pyysi, että saisi jättää keskustelun väliin. Tuo puheen täyttämä puolituntinen ja puuduttava paikallaan istuminen ei houkutellut häntä. Kun en muutakaan keksinyt, nappasin mukaan toiminnanohjauskortit, joissa on kuvia oppiaineista ja koulupäivän tapahtumista. Piirsin paperille hymyilevän, tavallisen ja surullisen naaman ja pyysin Ollia kertomaan korttien ja naamojen avulla ajatuksiaan koulunkäynnistään. Keskustelu eteni yllättävällä tavalla.