Henkilökunnan kiire ja kuormitus näkyvät päiväkodissa olevien lasten perheille

Suomen Vanhempainliitto kartoitti päiväkodissa olevien lasten vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia liittyen käynnissä olevaan varhaiskasvatusta koskevaan keskusteluun. Kysely oli auki 10.-21.11.2021 välisenä aikana ja siihen vastasi 1830 henkilöä.

Vastaajista 44 % kertoo, että henkilöstön kiire ja kuormitus näkyvät oman lapsen päiväkodissa. Kiire ja kuormitus näkyy vanhemmille henkilökunnan poissaoloina ja vaihtuvuutena, sijaisten puuttumisena ja henkilökunnan väsymyksenä ja uupumuksena. Sovittuja keskusteluja jää pitämättä ja suunniteltua toimintaa sekä retkiä perutaan. Kun henkilökuntaa on liian vähän, lasten yksilöllinen huomioiminen kärsii, vaaratilanteet ja tapaturmat lisääntyvät ja lasten oireilu kasvaa. Kiire ja kuormitus aiheuttavat myös sen, että lapsen tuen tarpeisiin ei aina pystytä vastaamaan riittävästi.

Kiireessä ei ehditä kohdata

Kohtaaminen on varhaiskasvatuksen ydintä. Kiireessä ei ehditä kohtaamaan lasta eikä aikuista. Vastaajat kokevat, ettei henkilökunnalla ole aikaa ottaa lasta vastaan aamulla tai keskustella lapsen päivästä hakutilanteessa. Kiire välittyi vastaajille myös henkilökunnan kiirepuheena ja päiväkodin ja kodin välisen viestinnän niukkuutena.

Lasten hyvinvointiin liittyy huolia

Kyselyyn vastanneet vanhemmat kuvailivat päiväkodin kiireen ja kuormituksen heijastuvan lapseen stressaantuneisuutena, kiukkuisuutena, levottomuutena ja käytösongelmina. Useat vastaajat olivat huolissaan siitä, että henkilökunnalla ei ole aikaa kohdata lasta yksilöllisesti päivän aikana ja huolehtia lapsen hygieniasta ja riittävästä säänmukaisesta vaatetuksesta. Vastauksissa tuli esiin myös erilaisia tapaturmia ja lapsen terveyttä uhkaavia vaaratilanteita. Vastauksissa nostettiin esiin myös huoli erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten tuen toteutumattomuudesta.

Varhaiskasvatuksessa on myös paljon hyvää

Vaikka vanhemmat toivat kyselyssä esille monia varhaiskasvatukseen liittyviä huolia, näkivät he varhaiskasvatuksessa myös paljon hyvää. Kyselyyn vastanneista vanhemmista 90 % oli jokseenkin tai samaa mieltä siitä, että heidän lapsensa viihtyy varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat kertoivat myös, että lapsi kohdataan lämpimästi ja yksilöllisesti (80 % vastaajista) ja hänen tarpeensa huomioidaan (75 % vastaajista) varhaiskasvatuksessa. Lähes 90 % vastaajista koki lisäksi, että heidän lapsensa oppii varhaiskasvatuksessa uusia taitoja.

Vanhemmilta ymmärrystä, myötätuntoa ja paljon kiitosta

Kyselyn vastauksissa näkyy selvästi vanhempien suuri arvostus ja kiitollisuus varhaiskasvatusta ja sen työntekijöitä kohtaan. Laadukkaaksi ja turvalliseksi koettu varhaiskasvatus näkyi koko perheen arjessa merkittävänä voimavarana. Vanhemmat ymmärtävät henkilökunnan kuormittuneisuuden niukkojen resurssien keskellä ja toivovat pikaisia ja vaikuttavia parannuksia työolosuhteisiin ja resurssointiin. Vanhemmat kiittävät henkilökuntaa siitä, että he tekevät työtään niin hyvin, kun se on vaihtuvissa olosuhteissa mahdollista. Henkilökunta saa kiitosta aidoista kohtaamisista, välittämisestä, oman työn rakastamisesta, sylissä pitämisestä, opettamisesta, lapsen kasvattamisesta sekä miellyttävän arjen luomisesta lapselle joka päivä.

”Ei ole riittävän isoa hattua teille nostaa, jaksakaa vielä, taistellaan teille paremmat työolot.”

Varhaiskasvatusta koskevat ongelmat on ratkaistava nopealla aikataululla

Vanhempainliitto näkee arvokkaana, että opetusministeri Li Andersson on koonnut keskeiset tahot ratkomaan varhaiskasvatuksen ongelmia. Liitto toivoo, että ratkaisuja löytyy pikaisesti.

“Kasvava sukupolvi on arvokkainta, mitä meillä on. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta varhaiskasvatuksen arki saadaan kuntoon jokaisessa suomalaisessa päiväkodissa” toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones korostaa. “Lapsille ja perheille on tärkeää pysyvä, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Tämä meidän pitää pystyä takaamaan.”

Varhaiskasvatus on kodin ohella yksi lapsen merkityksellisimpiä kasvuympäristöjä. Sen pitää taata lapselle turvallinen ja laadukas kasvatus, opetus ja hoiva sekä lapsen vanhemmille turvallinen ja luottavainen tunne silloin, kun he antavat tärkeimpänsä muiden hoivaan.

Kysely oli suunnattu päiväkodissa olevien lasten vanhemmille.

Lataa kyselyn tuloksista laadittu raportti tästä (pdf)

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja
Saija Ohtonen-Jones
+358 40 577 8815
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi


Vanhempainliitto välittää kiitokset varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Päiväkodissa olevien lasten vanhemmat ilmaisivat kyselyssä monin sanoin kiitollisuutensa päiväkotien henkilöstöä ja työtä kohtaan. Kiitosviestejä jätettiin kaikkiaan 1247.

Vanhempainliitto haluaa välittää kiitokset oikeaan osoitteeseen ja järjestää torstaina 9.12.2021 #KiitosPäiväkoti -teemapäivän. Päivän aikana liiton Twitter-tili pyhitetään varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatuille kiitosviesteille.