Peruskoulun päättötodistus on kansalaisoikeus

3.5.2023

Erja Selin ja Aslak Rantakokko

Erja Selin on Neurokirjon Ammattilaiset NAM ry:n hallituksen jäsen. Aslak Rantakokko toimii Suomen Vanhempainliitossa yhdenvertaisuusasiantuntijana ja on myös Neurokirjon Ammattilaiset NAM ry:n varapuheenjohtaja.


Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen etu on saada optimaalista kuntoutusta neurokehityksellisiin häiriöihin mahdollisimman varhain, jotta koulunkäyntiä haittaavat ja sitä estävät tekijät olisivat mahdollisimman vähäisiä. Meillä on kuitenkin suuri joukko lapsia, joilla varhainen kuntoutus ei ole toteutunut. Osalle lapsista jopa kaikki lukuaineet on jouduttu mukauttamaan. Miten käy lapselle, jonka peruskoulu jää kesken ja päättötodistus jää kokonaan saamatta mukautuksista huolimatta?

Kuka ottaisi näistä nuorista kopin?

Päättötodistuksen saamisen tulisi olla kansalaisoikeus jokaiselle lapselle. Myös sille, jonka taival ei ole opinpolulla ollut helpoimmasta päästä. Maassamme on paljon nuoria, joilla on jostain syystä jäänyt peruskoulun suorittaminen kesken.

Peruskoulun keskeyttäneiden joukossa on huomattava määrä nuoria, joilla on jokin neurokehityksellinen diagnoosi, kuten ADHD, autismikirjo (ASD) tai joku muu kehityksellinen häiriö. Heidän on lähes mahdotonta hakeutua ammatillisiin opintoihin ilman peruskoulun päättötodistusta. Kuka ottaisi näistä nuorista kopin?

Perusopetuslaki sanoo, että opetuksen järjestäjällä on velvollisuus toteuttaa lapsen ja nuoren oikeus oppimisen tukeen.

Perusopetuslaki sanoo, että opetuksen järjestäjällä on velvollisuus toteuttaa lapsen ja nuoren oikeus oppimisen tukeen. Oppivelvollisuuslaki puolestaan määrää, että huoltajan velvollisuutena on varmistua siitä, että hänen lapsensa suorittaa oppivelvollisuuden loppuun saakka. Jotta huoltaja voi täyttää velvollisuutensa ja jotta hän voi tukea lapsensa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänen on saatava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lapsensa opinpolkua koulusta tieto oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisista haasteista.

Koulu kuuluu kaikille. Peruskoulun päättötodistus on sivistysvaltiossamme jokaisen ihmisen perusoikeus. Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden riittävän hyvään itsenäiseen elämään ja toimeentuloon.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Toinen aste
14.8.2023

Tervetuloa toiselle asteelle!

Nuorella on entistä suurempi vastuu opinnoistaan ja tulevan elämän suunnittelusta. Tähän tarvitaan perheen ja oppilaitoksen apua ja tukea. Parhaiten opiskelun tukeminen ja oppivelvollisuuden toteutuminen toteutuvat, kun nuorta tuetaan yhdessä.

Blogi
1.10.2019

Mokkapalatalkoista yhdessä oppimisen riemuun!

Blogikirjoitus on osa Puhu rahasta -kampanjaa, joka tarjoaa tukea kotona tapahtuvaan talouskasvatukseen sekä kannustaa vanhempia puhumaan rahasta lasten ja nuorten kanssa. Kampanjaa koordinoivat Nordnet, Suomen Setlementtiliitto, Talous ja nuoret TAT sekä Suomen Vanhempainliitto.