Tulevaisuuden Vanhempainliitto: Yhdessä kohti tuntematonta

Suomen Vanhempainliitossa on käynnissä uuden strategian laadinta. Usein strategia jo sanana herättää monenlaisia tuntemuksia. Osa kokee sen arjesta vieraannuttavana ja kaukaisena, osa jää kaipaamaan enemmän konkretiaa ja selkeämpiä valintoja. Strategiatyössä onkin luvattoman helppoa hukkua erilaisiin sanamääritelmiin, loputtomiin lauserakenteiden viilailuihin ja uppoutua muistilappuryhmätöihin. Toisaalta kaikkea tätä tarvitaan, jotta löydämme yhteisen suunnan ja ymmärryksen siitä, minne olemme menossa – ja ennen kaikkea miksi.

Maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset ja mullistukset tapahtuvat vauhdilla. On kuitenkin selvää, että elämme ajassa, jossa Vanhempainliiton ja vanhempainyhdistysten työtä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Osaammeko kuitenkaan hahmottaa rooliamme ja tehtäviämme eli miltä tulevaisuuden Vanhempainliitto näyttää? Tunnistammeko varmasti omat vahvuutemme ja toisaalta keskitymmekö aina oleelliseen?

Resurssien vähentyessä ja ympäristön koventuessa meidän on kyettävä entistä paremmin määrittelemään yhdessä tulevaisuuden Vanhempainliitto

Tärkeintä tässä kaikessa on yhteinen matka ja sitoutuminen. Valmiin kirjallisen tuotoksen voi pyöräyttää vuorokaudessa, mutta jotta sen sanoma avautuu meille jokaiselle ja jotta jokainen meistä voisi siihen sitoutua ja toteuttaa sitä omassa toiminnassa, tarvitsemme yhteisiä kohtaamisia, yhteistä ihmettelyä – ja myös niitä muistilappuryhmätöitä.

Strategiatyö on nyt puolivälissä. Olemme kevään ajan koonneet jäsenyhdistysten, sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä vanhempaintoiminnan tulevaisuudesta ja Vanhempainliton roolista tulevina vuosina. Työstämme strategiaa eteenpäin näiden aineistojen pohjilta. Kesän jälkeen voimme pysähtyä yhdessä pohtimaan, miten kokonaisuus alkaa hahmottua.

Onnistuessaan Vanhempainliiton strategia on yhteiseksi koettu, yhdessä muodostettu kirkas näky siitä, mitä me olemme ja miksi meitä tarvitaan. Se on myös tärkeä viesti ympäröivään yhteiskuntaan: meitä tarvitaan, eikä tästä toiminnasta voi kohtuuttomasti leikata. Konkreettinen strategia houkuttelee jatkossa mukaan myös uusia toimijoita, sillä selkeä yhteinen tiekartta helpottaa jokaisen kiinnittymistä osaksi suurempaa, merkittävää kokonaisuutta.

Syksyllä yhdessä laatimamme strategialuonnos etenee liittokokouksen käsittelyyn. Varsinainen työ alkaa sen jälkeen.

Olethan sinäkin mukana pohtimassa ja määrittelemässä tulevaisuuden Vanhempainliittoa.

 

Kysy lisää!

Nina Kaipio

Järjestöpäällikkö / Organisation Manager

+358 44 4935 927

nina.kaipio@vanhempainliitto.fi

 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
12.8.2020

Miltä meidän opettaja näyttää?

Erityisesti poikkeustilanteissa viestintään kannattaa kiinnittää huomiota. Vanhemmat ovat osa kouluyhteisöä. Yhteisöllisen kulttuurin luomiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin.

Anuliisa Kemppainen
Blogi
25.8.2020

Resetti –perheluokkatoiminta edistää hyvää kodin ja koulun yhteistyötä

Resetti-perheluokkatoiminnassa tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys, tavoitteet ja keinot lapsen tilanteen tukemiseksi yhteisen jäsentämisen ja keinojen pohtimisen avulla. Parhaimmillaan molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan saamiensa uusien näkökulmien avulla. Resetti vahvistaa lapsen myönteisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä aikuisten rakentavaa vastaamista lapsen haastavaksi koettuun käytökseen.