Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

13.2.2018

13.2.2018, Lapsi- ja perhejärjestöt, Lausunto

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että Suomeen laaditaan kansallinen lapsistrategiaohjaamaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Suomeen tarvitaan kattava, strateginen lähestymistapa, jonka avulla lapset tulisivat näkyväksi yhteiskunnassa, poliittisen mielenkiinnon kohteeksi ja lasten erilaiset tilanteet ja tarpeet tulisivat esiin kaikessa
päätöksenteossa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2011 Suomelle antamissaan suosituksissa esittänyt huolenaan sen, että Suomesta puuttuu kattava lapsipolitiikan koordinaatio. Komitea kehottaa Suomea varmistamaan johdonmukaisten ja yhdenmukaisten lapsen oikeuksien toimeenpanon kansallisesti, alueellisesti ja kunnallisesti. Komitea pitää valitettavana myös sitä, ettei Suomella ole kattavaa oikeuksiin perustuvaa toimintapolitiikkaa ja suunnitelmaa lapsen oikeuksien sopimuksen tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi. Komitea suosittelee, että Suomi kehittää kattavan toimintapolitiikan ja toimintasuunnitelman lapsen oikeuksien sopimuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Ruotsissa lapsistrategia on ollut jo useita vuosia. Komitea suosittelee myös, että toimintasuunnitelmaan sisällytetään määräaikaisia ja mitattavia päämääriä ja tavoitteita, joiden avulla pystytään tehokkaasti varmistamaan, että kaikki lapset voivat nauttia kaikista oikeuksistaan, ja seuraamaan, miten tämä tavoite toteutuu. Toimintasuunnitelma olisi sidottava alakohtaisiin, kansallisiin ja kunnallisiin strategioihin ja talousarvioihin.

13.2.2018
Ensi- ja turvakotien liitto ry, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Väestöliitto ry

LUE LAUSUNTO (pdf)