Lausunnot 2023

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Vanhempainliitto
14.11.2023

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädännön uudistaminen

Suomen Vanhempainliitto pitää esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädännön uudistamista erittäin tarpeellisena. Nykyinen perusopetuslaki ei takaa tukea yhdenvertaisesti sitä tarvitseville oppilaille, kun lakia tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
22.9.2023

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027

Suomen Vanhempainliitto ei kannata hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
1.2.2023

Lausunto sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan ja ne nostetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiin niin eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin tärkeänä osana koulun toimintakulttuuria. Yhteinen vastuu koulupäivästä -osiossa tuodaan esiin opetuksen järjestäjän, koulun johdon, opettajien ja oppilaiden vastuu koulupäivästä. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että poissaolojen taustasyyt selvitetään ja koti ja koulu tukevat yhdessä oppilaan kouluun paluuta.

Lue