Lausunnot 2023

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
1.2.2023

Lausunto sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan ja ne nostetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiin niin eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin tärkeänä osana koulun toimintakulttuuria. Yhteinen vastuu koulupäivästä -osiossa tuodaan esiin opetuksen järjestäjän, koulun johdon, opettajien ja oppilaiden vastuu koulupäivästä. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että poissaolojen taustasyyt selvitetään ja koti ja koulu tukevat yhdessä oppilaan kouluun paluuta.

Lue