Lapsi- ja perhejärjestöt: Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskellä

21.8.2020

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua jopa vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja leikataan lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä etuuksista talouden tasapainottamiseksi.

Lapsi- ja perhejärjestöt vetoavat hallitukseen, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan syksyn talouspäätöksillä.

Talouspäätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on nyt erityisen keskeistä, jotta lasten ja perheiden kannalta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset elämänkaarivaikutukset torjua.

On riskinä, että koronakriisin vaikutukset ulottuvat jopa vuosikymmenien päähän, mikäli lapsinäkökulma unohdetaan ja talouden tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista ja etuuksista. Koronakriisin hoidossa on estettävä lapsiperheköyhyyden paheneminen suuntaamalla erityistukea perheille.

Lapsi- ja perhejärjestöjen suositukset hallitukselle:

  • Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä
  • Järjestöjen rahoitus on turvattava
  • Lastensuojelun asiakasmitoitus on toteutettava nopealla aikataululla
  • Lasten hyvinvointia vahvistavaa monialaista yhteistyötä on kehitettävä perhekeskus- ja OT-keskustoiminnan kautta

Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Lue koko vetoomus: Lasten hyvinvointia vahvistettava koronakriisin keskellä (pdf)