Lausunto lukiodiplomiselvityksestä

  • 19.2.2020, opetus- ja kulttuuriministeriölle
  • Asia:  VN/2062/2020

Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Tässä Lukiodiplomiselvitys 2020 -lasuntomme keskeisiä huomioita:

  • Lukiodiplomien saavutettavuus ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus on merkittävä haaste hyvin eri kokoisissa lukioissa eri puolilla Suomea.
  • Arvioinnin luotettavuus ja yhdenvertaisuus on keskeistä arvioinnin kehittämisessä. Se on myös edellytys lukiodiplomien hyödyntämiselle korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.
  • Kehittämiselle tulee varata riittävästi aikaa.
  • Lukiodiplomien hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa olisi jo nyt mahdollista. Lukiodiplomit tunnetaan korkeakouluissa huonosti ja niitä hyödynnetään vähän opiskelijavalinnoissa. Kehityssuunta on oikea. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja tulisi kehittää rinnan lukiodiplomien kehittämisen kanssa ja korkeakoulujen tulee olla mukana lukiodiplomien kehittämistyössä.
  • Lukiodiplomijärjestelmää on tärkeä avata opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen. Niin opiskelijoiden kuin vanhempienkin tulee olla tietoisia lukiodiplomien mahdollisesta liittämisestä osaksi ylioppilastutkintoa ja niiden hyödyntämisestä korkeakouluvalinnoissa. Tietoa tulee tarjota riittävän ajoissa.
  • Etä- ja/tai verkko- /virtuaaliopetusta suunniteltaessa on tärkeä pohtia, miten opiskelijoiden tarvitsema tuki toteutetaan paikallisesti. Osa opiskelijoista tarvitsee enemmän henkilökohtaista ohjaamista ja tukea kuin toiset.
  • Suoritetulla lukiodiplominäytöllä voisi korvata yhden ylioppilastutkinnon viidestä kokeesta. Suuntaus on oikea, mutta edellyttää lukiodiplomien arvioinnin vahvaa kehittämistä. Opiskelijasta lukiodiplomin suorittaminen ylioppilaskokeessa voi tuntua turhalta, jos sitä ei voi hyödyntää korkeakoulujen valintakokeissa.
  • Korkeakoulujen lisäksi myös opiskelijoille ja heidän huoltajilleen on tärkeä tarjota tietoa lukiodiplomijärjestelmästä ja sen käytöstä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.