Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen

22.2.2021, sosiaali- ja terveysministeriölle
Asia: VN/20323/2020


Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi, mutta opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologitehtävät siirtyisivät kuitenkin hyvinvointialueille.

Suomen Vanhempainliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että opiskeluhuollon palvelujen järjestäjästä riippumatta opiskeluhuoltopalvelujen laatu ja mitoitus tulee varmistaa eikä sote-uudistuksen yhteydessä saa hukata koulu- ja oppilaitosyhteisöissä kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja -käytäntöjä.

Palvelut tulee jatkossakin järjestää lähipalveluina kouluissa ja oppilaitoksissa, ja koulukuraattoreilla ja -psykologeilla tulee olla aito mahdollisuus työskennellä koulu- ja oppilaitosyhteisöissä myös ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttaen.

Opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja siellä se tulee myös säilyttää. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Kysymys on yhteisen työn tekemisestä yhdessä. Siihen tulee sote-uudistuksen jälkeenkin olla mahdollisuus.

Lisäksi Vanhempainliitto haluaa painottaa sujuvia palveluketjuja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.